W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

Podstawa prawna i regulamin Biura Rzeczy Znalezionych

Wersja strony w formacie XML

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie powiatu koszalińskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Referacie Prawnym Starostwa Powiatowego w Koszalinie tel. 947140199.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

  1. Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 1964r Nr 16, poz.93).
  2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015, poz. 397).
  3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych: odbieranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zagubionej, przechowywanie rzeczy znalezionych, których wartość przekracza kwotę 100 zł (chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej), poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielenie informacji w przedmiotowym zakresie.

Jeżeli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5 000 złotych, właściwy starosta zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy w oparciu o wyżej cytowane ustawy znalezione na terenie Powiatu Koszalińskiego oraz Miasta.

Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód  osobisty lub paszport właściwy zarządca niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się
z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

W przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, właściwy starosta w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o znalezieniu rzeczy zawiadamia właściwego miejscowo wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Osoba oddająca znalezione rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych wypełnia krótki formularz „Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy", na podstawie którego sporządzany jest protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy.

Osoby uprawnione do odbioru rzeczy znalezionych lub mogące udzielić informacji o ich właścicielach prosi się o kontakt osobisty lub telefoniczny z Biurem Rzeczy Znalezionych.

Jednocześnie informuję, że:

  1. Właściwy starosta informuje osobę uprawnioną do odbioru rzeczy o kosztach przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.
  2. Właściwy starosta wydaje rzecz osobie uprawnionej do odbioru rzeczy po uiszczeniu przez nią kosztów, o których mowa w pkt.1.
  3. W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art.187 Kodeksu cywilnego, właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wyzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat. Przepisy art.18 ust. 1 i 2 ustawy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio.
  4. W przypadku gdy właściwy starosta przyjął na przechowanie rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub której przechowanie byłoby związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do jej rynkowej lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżeni jej wartości rynkowej – sprzedaje tę rzecz z wolnej ręki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.
    z 2014r. poz.169, z póżn. zm).
  5. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej rzeczy, której przechowanie byłoby związane z kosztami niewspółmiernie wysokimi w stosunku do jej szacunkowej wartości lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie jej szacunkowej wartości, właściwy starosta występuje do sądu o zarządzenie jej sprzedaży.

W celu odbioru depozytu, należy niezwłocznie zgłosić się wraz z dokumentami tożsamości oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do depozytu do Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, pok. 401.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane