Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że z dniem 25 maja 2018 r.:

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13, 75-620 Koszalin reprezentowane przez Starostę Koszalińskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 94 714 01 74; fax – 94 714 01 31, e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

2.         Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)/Inspektora Ochrony Danych (IOD) w StarostwieMarzena Pawłowska, pok. 408, IV piętro, tel. 94 7140195, e-mail: edukacja@powiat.koszalin.pl – mogą Państwo skontaktować się z ABI/IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie  - na adres jak wyżej

3.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celach realizacji zadań wynikających z przepisów prawa i realizowanych przez Powiat Koszaliński. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych – załatwiania Państwa spraw na złożony wniosek. Nie będą przetwarzane w innych celach

4.         Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt  i odpowiednio archiwizowane.

6.         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.         Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

8.         Podanie przez Pana/Panią określonych danych osobowych jest: wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizacje Państwa wniosków – załatwienie sprawy.

9.         Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Administrator Danych
Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz