POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

76-015 MANOWO  ul. Cisowa 21

                    

REGON : 330 960 575 , NIP 6692216215

Fax. 94 3424 - 426

E-mail: pzd@powiat.koszalin.pl

Godziny urzędowania: 

od  poniedziałku do piątku w godzinach  7 00 - 1500

Numery  telefonów:

94 340-72-76  SEKRETARIAT

94 340-72-76  Mieczysław Zwoliński - Dyrektor                        

94 340-72-76  Henryk Broda - Zastępca Dyrektora 

94  342-44-30  Danuta Mokrzycka -  Główny Księgowy

94  342-44-45  Zbigniew Dzięgielewski - Kierownik Sekcji Służba Drogowa

94  342-44-85  Waldemar Dacko - Kierownik  Bazy Sprzętu i Transportu

.....................................................................................................................

Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg sprawuje Sekcja Służba Drogowa

TELEFON DYŻURNY:  728-54-92-55