Wyszczególnienie

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Kierownikiem Inspektoratu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Antoni Mońko.

ul. Władysława Andersa 34/p.57
75-620 Koszalin
tel/fax 94 342 83 85, 94 342 83 86
e-mail: pinb@powiat.koszalin.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie

Funkcję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie pełni lek. med. Elżbieta Galińska-Gruchała

 ul. Zwycięstwa 136, 76-713 Koszalin,

tel. 94-342-4-85, fax 94-342-53-57,
e-mail: psse.koszalin@pis.gov.pl

 

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie

Funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii pełni Marek St. Kubica

ul. Połczyńska 68, 75-816 Koszalin
tel. (94) 342-37-25
e-mail: koszalin.piw@wetgiw.gov.pl

Komenda Miejska (Powiatowa) Policji w Koszalinie

Funkcję kierownika pełni Komendant Miejskiej Policji w Koszalinie – mł. insp. Krzysztof Sieląg.

ul. Słowackiego 11,75-009 Koszalin
tel. 94 342-99-00,

fax 94 342–95-13, 
e-mail: kmp@policja.koszalin.pl

 

Komenda Miejska (Powiatowa) Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Funkcję komendanta pełni mł. bryg. mgr inż. Mirosław Pender.

ul. Strażacka 8, 75-738 Koszalin
Tel. 94 345-52-00,

fax 94 345-52-30,

e-mail: kmpsp@kmpsp.koszalin.pl