Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP 669-22-17-640
REGON 330927260


Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ TELEFONÓW 6516
Dane podstawowe 6354
Kierownictwo urzędu 2369
Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 1788
Jak prawidłowo złożyć wniosek ? 1639
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 1300
Wydział Komunikacji i Dróg 1279
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 1206
Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 1101
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 957
Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagającech pozwolenia na budowę 957
rejestry pozwoleń na budowę 793
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 688
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 677
Pełnomocnictwo 664
Akualizacja ewidencji gruntów i budynków 660
Narada Koordynacyjna - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 624
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) 572
Nieodpłatna Pomoc Prawna 469
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 458
Pełnomocnictwo 434
Rejestracja pojazdu zareejstrowanego na terytorium RP 427
IGN.272.6.2018 392
Archiwum Zakładowe 383
Wykaz rzeczy znalezionych 377
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 363
ul. 6-go Marca Mielno 360
Zaświadczenie o objęciu działki/ działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 358
Wymiana prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych osobowych oraz terminu ważności dokumentu 346
Dziennik budowy 342
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP 332
Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia 332
Praktyczny portal informacyjny związany z procesem inwestycyjno-budowlanym. 319
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 314
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE 297
Wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnęgo badania technicznego 271
Starosta Koszaliński Marian Stanisław Hermanowicz 268
Przeniesienie pozwolenia na budowę 253
Zasady odzyskiwania rzeczy znalezionych 238
Dane teleadresowe i osoba do kontaktu 235
6-go Marca 3/4 Mielno 234
Zaświadczenie o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej 216
Rejestracja pojazdu unikatowego 200
Dariusz Mirosław Kalinowski 194
Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg 191
IGN.272.5.2018 172
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. 165
Inspektor Ochrony Danych 162
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 160
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 157
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja sesji 1008
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 148
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 139
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 136
XL/367/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 125
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 120
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 114
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 97
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 94
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 92
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 87
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 85
Zawiadomienie o I sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 83
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 82
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 82
XXXVIII/337/18 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok” 80
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 74
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 69
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 66
XXXVIII/344/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 63
XXXIX/356/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 62
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 62
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 61
XL/369/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Fundacji Stypendia Świeszyńskie 60
Skład Rady Powiatu w Koszalinie 58
XL/361/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 58
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 58
XXXVIII/355/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Mariuszowi Stanisławowi Walaszczykowi 57
XXXVIII/348/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Markowi Brzozowskiemu 55
XXXVIII/349/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Romanowi Gadomskiemu 55
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 55
XL/365/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/333/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego. 54
XXXVIII/352/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Leszkowi Józefowi Lewkowicz 54
XL/362/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 53
XXXVIII/342/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Manowo w roku 2018 53
Ewidencja wyróznionych Medalem pamiatkowym "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" 52
Uchwała NR XXXIX/358/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 52
XL/370/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 50
zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 30.07.2018 r. 50
XXXVIII/339/18 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz  przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli będących pedagogami, psychologami, logopedami, terapeutami pedagogicznymi i doradcami zawodowymi 48
XLI/374/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w pasach dróg powiatowych Nr 3504Z, Nr 3543Z i 3511Z 45
XXXVIII/340/18 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego 43
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 14.08.2018 r. 43
XL/371/18 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 41
zawiadomienie o XLIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 25.10.2018 r. 41
XL/364/18 w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 40
zawiadomieno II sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 38
XL/368/18 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVIII/347/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 37
XLI/376/18 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Koszalińskiego 37
Protokół z XXXIX sesji - 24.05.2018 29
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wyniki naboru na kierownicze stanowsko Dyrektora w DPS w Żydowie 96
Nr 1 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 93
Nr 1 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 87
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 85
Nr 2 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 77
Nr 2 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 76
Nr 3 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 76
Nr 407/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 76
Nr 3 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągów relacji Gąski - Koszalin, Płoty - Koszalin oraz terminala odbiorczego Gąski 63
Nr 4 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Dargiń 57
Nr 400/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 57
445 w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie oraz powołania komisji konkursowej 55
Nr 373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości Samorządowemu Centrum Kultury w Sarbinowie 52
Nr 383/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 52
Nr 4 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągu DN900 łączącego terminal odbiorczy Gąski z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe. 49
Nr 401/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 48
Nr 375/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok" 47
Nr 389/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 46
Informacja dot. konkursu na kandydata na Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 45
448 w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 43
Nr 369/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 43
Nr 5 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo. 41
Porozumienie w sprawie przekazania Gminie Biesiekierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości i likwidacji śliskości 39
Nr 382/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 38
Nr 408/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 38
Nr 368/2018 w sprawie ustalenia ceny 1 metra przestrzennego drewna zbywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 36
Nr 387/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 35
442 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 34
Nr 402/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 34
Nr 436 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Jagielskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 34
Nr 380/2018 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego 33
Nr 396/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 33
Nr 399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 33
Nr 403/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie za 2017 rok 33
Nr 376/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 32
Nr 398/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 31
Nr 406/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 31
447 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy 30
Nr 374/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 30
Nr 378/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 30
Nr 371/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 29
Nr 435 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 29
Nr 381/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 28
Nr 385/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 28
440 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 27
444 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie oraz określenia trybu jej pracy 27
452 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Koszalińskiego 27
Nr 370/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 27
Nr 405/2018 w sprawie udzielenia dotacji ze środków finansowych Powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 27
Nr 377/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 25
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Koszalińskiego sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Koszalinie 367
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 12 września 2018r. 347
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 1 października 2018 r. 327
OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie 278
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 17 września 2018r. 235
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 208
Standaryzacja logo 181
Standaryzacja herbu 162
Uchwała Nr 15/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 16 października 2018r. 162
2018 150
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 01 października 2018r. 146
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. 142
Informacja o stanie mienia Powiatu Koszalińskiego według stanu na dzień 31.12.2017r. 136
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Koszalińskiego, okręg nr 4 - Wybory do sejmiku województwa 125
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 125
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 114
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 113
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 112
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 104
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 104
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 96
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 95
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 90
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 87
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 87
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 85
Zarządzenie NR 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 85
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 84
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 83
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów 74
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 74
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 73
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 72
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 70
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 67
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 65
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 64
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 64
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 63
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 62
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 59
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 57
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 55
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 54
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 51
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 50
Sprawozdanie Rb-28S za czerwiec 2018 r. 40
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2018 r. 35
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 r. 32
Sprawozdanie Rb-27S za czerwiec 2018 r. 28
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 803
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 694
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 601
Domy Pomocy Społecznej 565
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 346
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 340
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 301
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 293
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 291
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 283
Szkoły / placówki publiczne 277
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 239
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 198
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 190
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 175
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 170
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 148
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 59
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie 47

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij