Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP 669-22-17-640
REGON 330927260


Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ TELEFONÓW 12647
Dane podstawowe 10247
Kierownictwo urzędu 4963
Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 3398
Jak prawidłowo złożyć wniosek ? 2826
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 2350
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 2280
Wydział Komunikacji i Dróg 2240
Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2071
Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagającech pozwolenia na budowę 1932
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 1918
Pełnomocnictwo 1563
rejestry pozwoleń na budowę 1515
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 1447
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1257
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1224
Wykaz rzeczy znalezionych 1164
Narada Koordynacyjna - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 1020
Akualizacja ewidencji gruntów i budynków 1005
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) 1000
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 921
Archiwum Zakładowe 915
Rejestracja pojazdu zareejstrowanego na terytorium RP 891
Pełnomocnictwo 782
Wymiana prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych osobowych oraz terminu ważności dokumentu 747
Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia 742
Zaświadczenie o objęciu działki/ działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 742
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 713
Dziennik budowy 710
Dane teleadresowe i osoba do kontaktu 655
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE 640
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP 612
IGN.272.6.2018 579
Zaświadczenie o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej 574
Wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnęgo badania technicznego 555
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 488
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 479
ZP.272.1.2019 474
Praktyczny portal informacyjny związany z procesem inwestycyjno-budowlanym. 472
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 464
Starosta Koszaliński Marian Stanisław Hermanowicz 459
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością Gminy 450
NPP Powiat Koszaliński 442
Przeniesienie pozwolenia na budowę 440
Zasady odzyskiwania rzeczy znalezionych 437
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. 428
Inspektor Ochrony Danych 413
IGN.272.5.2018 394
Uchwała nr 35_2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 391
Dariusz Mirosław Kalinowski 372
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja sesji 1692
Skład Rady Powiatu w Koszalinie 604
Radny Jacek Muryn 336
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 305
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 300
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 279
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 243
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 224
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 219
XL/367/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 198
XLI/374/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w pasach dróg powiatowych Nr 3504Z, Nr 3543Z i 3511Z 187
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 164
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 156
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 156
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 155
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 152
XXXVIII/337/18 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok” 146
Zawiadomienie o I sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 145
XLIV/397/18 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego" za lata: 2015-2017 141
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 139
Ewidencja wyróznionych Medalem pamiatkowym "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" 134
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 133
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 131
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 129
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2019 r. 127
XXXIX/356/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 124
XL/362/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 119
XL/369/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Fundacji Stypendia Świeszyńskie 119
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 119
XXXVIII/355/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Mariuszowi Stanisławowi Walaszczykowi 118
XXXVIII/352/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Leszkowi Józefowi Lewkowicz 116
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 14.08.2018 r. 116
XL/370/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 115
XXXVIII/342/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Manowo w roku 2018 115
zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 30.07.2018 r. 114
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 113
XL/361/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 112
XXXVIII/344/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 112
XXXVIII/349/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Romanowi Gadomskiemu 111
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 110
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 110
XL/365/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/333/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego. 109
Uchwała NR XXXIX/358/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 108
XXXVIII/348/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Markowi Brzozowskiemu 107
XL/371/18 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 104
zawiadomienie o XLIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 25.10.2018 r. 99
XLI/376/18 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Koszalińskiego 96
XXXVIII/340/18 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego 96
XL/368/18 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVIII/347/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 95
XL/364/18 w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 92
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 445
Porozumienie w sprawie przekazania Gminie Biesiekierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości i likwidacji śliskości 232
Wyniki naboru na kierownicze stanowsko Dyrektora w DPS w Żydowie 221
Informacja dot. konkursu na kandydata na Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 184
Nr 1 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 177
Nr 1 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 162
Nr 2 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 153
Nr 2 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 142
445 w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie oraz powołania komisji konkursowej 138
Nr 3 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągów relacji Gąski - Koszalin, Płoty - Koszalin oraz terminala odbiorczego Gąski 138
Nr 3 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 134
Nr 407/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 126
Nr 400/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 124
Nr 401/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 122
Nr 4 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Dargiń 120
Nr 4 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągu DN900 łączącego terminal odbiorczy Gąski z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe. 120
Nr 383/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 116
448 w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 115
452 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Koszalińskiego 113
Nr 5 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo. 111
Nr 387/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 104
442 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 102
447 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy 102
Nr 389/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 101
Nr 373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości Samorządowemu Centrum Kultury w Sarbinowie 100
Nr 408/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 98
Nr 369/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 96
440 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 93
Nr 436 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Jagielskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 93
Nr 368/2018 w sprawie ustalenia ceny 1 metra przestrzennego drewna zbywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 92
Nr 375/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok" 91
Nr 381/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 91
Nr 396/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 91
Nr 380/2018 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego 90
Nr 402/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 90
Nr 374/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 88
Nr 382/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 88
Nr 398/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 88
Nr 406/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 88
Nr 399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 87
Nr 403/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie za 2017 rok 87
454 w sprawie utworzenia na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 86
Nr 378/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 86
Nr 370/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 84
Nr 376/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 83
Nr 435 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 83
Nr 371/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 82
Nr 405/2018 w sprawie udzielenia dotacji ze środków finansowych Powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 82
Nr 385/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 81
444 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie oraz określenia trybu jej pracy 78
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 12 września 2018r. 560
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Koszalińskiego sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Koszalinie 486
OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie 458
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 1 października 2018 r. 412
Standaryzacja logo 344
Informacja o stanie mienia Powiatu Koszalińskiego według stanu na dzień 31.12.2017r. 336
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 17 września 2018r. 324
Uchwała Nr 15/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 16 października 2018r. 322
Standaryzacja herbu 312
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 293
2018 274
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. 269
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 251
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów 246
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 239
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 233
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 01 października 2018r. 225
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 221
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 201
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Koszalińskiego, okręg nr 4 - Wybory do sejmiku województwa 199
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 190
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 187
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 168
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 165
Zarządzenie NR 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 161
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 160
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 159
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 156
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 154
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 153
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 149
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 149
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 139
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 134
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 132
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 131
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 128
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 126
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 126
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 125
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 122
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 122
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 119
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 117
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 109
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 101
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 100
Sprawozdanie Rb-28S za czerwiec 2018 r. 95
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2018 r. 93
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 r. 93
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 1481
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 1477
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 1439
Domy Pomocy Społecznej 1158
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 701
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 681
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 671
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 644
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 626
Szkoły / placówki publiczne 604
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 510
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 471
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 456
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 436
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 417
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 380
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 328
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie 171
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 112

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij