Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260


Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ TELEFONÓW 37815
Dane podstawowe 21245
Kierownictwo urzędu 12371
Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 9257
Wydział Komunikacji i Dróg 6982
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 5879
INFORMACJA PUBLICZNA 5874
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP 5443
Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 5312
Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania 5272
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 5229
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) 5194
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 5140
Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagającech pozwolenia na budowę 4681
Wydział Budownictwa 4440
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 4432
rejestry pozwoleń na budowę 3609
Pełnomocnictwo 3342
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP 3185
Wykaz rzeczy znalezionych 3149
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 3133
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE 2852
Nieodpłatna Pomoc Prawna-harmonogram, informacje 2768
Pełnomocnictwo 2755
Wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnęgo badania technicznego 2573
Zaświadczenie o objęciu działki/ działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 2283
Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia 2203
Narada Koordynacyjna - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 2194
Wymiana prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych osobowych oraz terminu ważności dokumentu 2177
Akualizacja ewidencji gruntów i budynków 1997
Archiwum Zakładowe 1893
Karta wędkarska 1790
ZP.272.1.2020 1603
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Monitoring wizyjny. 1599
Zaświadczenie o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej 1534
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 1488
Dane teleadresowe i osoba do kontaktu 1410
Przeniesienie pozwolenia na budowę 1149
Uchwała nr 35_2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 1094
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 1025
Inspektor Ochrony Danych 994
Zasady odzyskiwania rzeczy znalezionych 967
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością Gminy 959
Starosta Koszaliński Marian Stanisław Hermanowicz 937
INFORMACJA 924
Jolanta Wieliczko 907
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 862
Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg 808
Podstawa Prawna i regulamin Biura Rzeczy Znalezionych 798
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania 773
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja sesji 3004
Skład Rady Powiatu w Koszalinie 1584
Radny Jacek Muryn 888
Radna Elżbieta Góral 717
Radny Marek Gil 649
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 521
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 503
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 456
zawiadomieno II sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 431
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 414
XLI/374/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w pasach dróg powiatowych Nr 3504Z, Nr 3543Z i 3511Z 380
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 379
Radny Kamil Jesionowski 368
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 364
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2019 r. 356
XLIV/397/18 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego" za lata: 2015-2017 334
XL/367/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 316
Radna Halina Sztreja 315
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 314
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 310
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 307
Radny Tomasz Tesmer 303
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 302
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 299
Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2019. 298
Kluby Radnych VI kadencji Rady 284
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 273
Zawiadomienie o I sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 269
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 266
XL/371/18 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 265
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 263
XXXVIII/337/18 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok” 255
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 255
XLIV/398/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Koszalinie 254
zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 30.07.2018 r. 249
XL/370/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 244
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 240
XXXVIII/355/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Mariuszowi Stanisławowi Walaszczykowi 240
Radny Marian Hermanowicz 239
XL/369/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Fundacji Stypendia Świeszyńskie 239
XXXIX/356/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 239
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 238
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 14.08.2018 r. 237
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 236
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 235
XL/362/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 233
XXXVIII/352/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Leszkowi Józefowi Lewkowicz 230
Radny Zbigniew Grabarek 226
XL/361/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 221
XXXVIII/349/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Romanowi Gadomskiemu 221
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 1157
Porozumienie w sprawie przekazania Gminie Biesiekierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości i likwidacji śliskości 471
27/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 390
Nr 1 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 356
Nr 434 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 347
Raport o stanie powiatu koszalińskiego za 2018 r. 317
NR 1 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującego obszar położony w obrębie ewidencyjnym Skwierzynka. 311
445 w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie oraz powołania komisji konkursowej 301
Nr 1 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 296
Nr 2 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 294
452 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Koszalińskiego 289
Nr 2 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 280
Nr 3 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągów relacji Gąski - Koszalin, Płoty - Koszalin oraz terminala odbiorczego Gąski 274
Nr 3 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 274
Nr 4 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągu DN900 łączącego terminal odbiorczy Gąski z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe. 265
Nr 5 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo. 254
448 w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 251
Nr 4 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Dargiń 251
447 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy 238
Nr 401/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 237
Nr 400/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 234
Nr 407/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 233
442 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 231
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze 231
Porozumienie intencyjne w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 3543Z (na odcinku iii. Dworcowej w Sianowie) oraz Nr 3504Z (na odcinku wrn. Skibno). 230
Nr 368/2018 w sprawie ustalenia ceny 1 metra przestrzennego drewna zbywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 228
Nr 408/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 225
440 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 224
Nr 373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości Samorządowemu Centrum Kultury w Sarbinowie 224
Nr 383/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 224
1/2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 222
Nr 378/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 218
Nr 387/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 217
Nr 399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 214
454 w sprawie utworzenia na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 212
Nr 381/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 212
Nr 375/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok" 207
Nr 436 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Jagielskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 207
Nr 376/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 206
Nr 389/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 206
Nr 369/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 204
Nr 406/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 203
Nr 370/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 202
Nr 380/2018 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego 202
Nr 374/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 199
Nr 402/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 199
Nr 396/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 198
Nr 398/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 195
Nr 403/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie za 2017 rok 192
Nr 385/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 191
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 12 września 2018r. 801
Uchwała nr IV.18.Z.2019 SO RIO w Szczecinie z 18.01.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego 692
Standaryzacja logo 677
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Koszalińskiego sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Koszalinie 672
OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie 669
Standaryzacja herbu 594
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 1 października 2018 r. 590
Uchwała Nr 15/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 16 października 2018r. 533
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 17 września 2018r. 496
Informacja o stanie mienia Powiatu Koszalińskiego według stanu na dzień 31.12.2017r. 475
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 447
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 445
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. 442
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 431
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów 429
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 413
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 405
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 381
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 380
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 01 października 2018r. 366
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 346
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Koszalińskiego, okręg nr 4 - Wybory do sejmiku województwa 339
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 327
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 312
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 305
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 298
Zarządzenie NR 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 296
Statut Powiatu Koszalińskiego 294
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 289
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 284
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 280
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 280
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 280
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 278
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 277
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 271
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 259
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 254
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 250
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 250
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 246
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 242
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 241
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 239
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 238
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 232
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 232
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 219
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 r. 211
Sprawozdanie Rb-28S za czerwiec 2018 r. 188
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 3352
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 3213
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 3037
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2755
Domy Pomocy Społecznej 2591
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 1764
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 1686
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 1579
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 1566
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 1511
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 1346
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 1306
Szkoły / placówki publiczne 1240
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 1056
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 1053
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 979
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie 934
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 693
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 428
Informacja o przyznanej dotacji celowej 17

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij