Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP 669-22-17-640
REGON 330927260


Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ TELEFONÓW 14872
Dane podstawowe 11407
Kierownictwo urzędu 5692
Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 3964
Jak prawidłowo złożyć wniosek ? 3123
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 2740
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 2617
Wydział Komunikacji i Dróg 2501
Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2407
Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagającech pozwolenia na budowę 2209
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 2132
Pełnomocnictwo 1812
rejestry pozwoleń na budowę 1758
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 1708
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1456
Wykaz rzeczy znalezionych 1408
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1384
Narada Koordynacyjna - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 1173
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) 1167
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1101
Rejestracja pojazdu zareejstrowanego na terytorium RP 1085
Akualizacja ewidencji gruntów i budynków 1070
Archiwum Zakładowe 1044
Pełnomocnictwo 896
Wymiana prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych osobowych oraz terminu ważności dokumentu 869
Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia 868
Zaświadczenie o objęciu działki/ działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 846
Dziennik budowy 822
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 776
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE 773
Dane teleadresowe i osoba do kontaktu 763
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP 750
Wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnęgo badania technicznego 716
Zaświadczenie o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej 655
IGN.272.6.2018 619
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 561
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 530
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością Gminy 528
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 522
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. 500
Starosta Koszaliński Marian Stanisław Hermanowicz 497
Zasady odzyskiwania rzeczy znalezionych 493
ZP.272.1.2019 493
Praktyczny portal informacyjny związany z procesem inwestycyjno-budowlanym. 486
Uchwała nr 35_2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 480
Przeniesienie pozwolenia na budowę 478
NPP Powiat Koszaliński 474
IGN.272.5.2018 456
Inspektor Ochrony Danych 454
Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania 426
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja sesji 1918
Skład Rady Powiatu w Koszalinie 753
Radny Jacek Muryn 402
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 361
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 349
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 325
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 291
XLI/374/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w pasach dróg powiatowych Nr 3504Z, Nr 3543Z i 3511Z 242
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 241
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 234
XL/367/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 210
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 183
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 174
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 167
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 164
XLIV/397/18 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego" za lata: 2015-2017 164
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 164
XXXVIII/337/18 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok” 154
Zawiadomienie o I sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 154
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2019 r. 151
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 149
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 146
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 141
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 140
XXXIX/356/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 133
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 133
XL/369/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Fundacji Stypendia Świeszyńskie 132
XL/370/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 131
XL/362/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 127
XXXVIII/355/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Mariuszowi Stanisławowi Walaszczykowi 127
zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 30.07.2018 r. 125
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 14.08.2018 r. 124
XXXVIII/352/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Leszkowi Józefowi Lewkowicz 123
XXXVIII/342/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Manowo w roku 2018 122
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 122
XL/365/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/333/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego. 121
XXXVIII/349/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Romanowi Gadomskiemu 121
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 120
XXXVIII/344/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 119
Uchwała NR XXXIX/358/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 118
XL/371/18 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 118
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 118
XL/361/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 116
XXXVIII/348/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Markowi Brzozowskiemu 116
Kluby Radnych VI kadencji Rady 107
zawiadomienie o XLIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 25.10.2018 r. 107
XL/364/18 w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 105
XL/368/18 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVIII/347/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 104
XLI/376/18 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Koszalińskiego 104
XXXVIII/340/18 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Koszalińskiego 104
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 526
Porozumienie w sprawie przekazania Gminie Biesiekierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości i likwidacji śliskości 286
Wyniki naboru na kierownicze stanowsko Dyrektora w DPS w Żydowie 238
Informacja dot. konkursu na kandydata na Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 208
Nr 1 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 189
Nr 1 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 171
Nr 2 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 164
Nr 2 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 156
445 w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie oraz powołania komisji konkursowej 150
Nr 3 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągów relacji Gąski - Koszalin, Płoty - Koszalin oraz terminala odbiorczego Gąski 150
Nr 3 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 145
Nr 407/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 136
Nr 400/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 133
Nr 401/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 131
452 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Koszalińskiego 129
Nr 4 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Dargiń 129
Nr 4 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągu DN900 łączącego terminal odbiorczy Gąski z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe. 129
448 w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 127
Nr 383/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 124
Nr 5 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo. 121
Nr 387/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 113
447 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy 111
442 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 110
Nr 389/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 109
Nr 373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości Samorządowemu Centrum Kultury w Sarbinowie 108
440 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 105
Nr 381/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 105
Nr 396/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 105
Nr 378/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 104
Nr 408/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 104
Nr 368/2018 w sprawie ustalenia ceny 1 metra przestrzennego drewna zbywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 103
Nr 369/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 103
Nr 380/2018 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego 102
Nr 436 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Jagielskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 101
454 w sprawie utworzenia na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 98
Nr 402/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 98
Nr 375/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok" 96
Nr 382/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 96
Nr 399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 95
Nr 403/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie za 2017 rok 95
Nr 374/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 94
Nr 398/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 93
Nr 406/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 93
Nr 370/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 92
Nr 435 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 92
Nr 385/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 91
444 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie oraz określenia trybu jej pracy 90
Nr 371/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 89
Nr 376/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 89
Nr 405/2018 w sprawie udzielenia dotacji ze środków finansowych Powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 88
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 12 września 2018r. 622
OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie 509
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Koszalińskiego sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Koszalinie 502
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 1 października 2018 r. 427
Uchwała Nr 15/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 16 października 2018r. 377
Standaryzacja logo 375
Informacja o stanie mienia Powiatu Koszalińskiego według stanu na dzień 31.12.2017r. 351
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 17 września 2018r. 336
Standaryzacja herbu 334
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 306
2018 300
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 299
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów 291
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. 283
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 282
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 273
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 245
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 238
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 01 października 2018r. 236
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Koszalińskiego, okręg nr 4 - Wybory do sejmiku województwa 208
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 199
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 198
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 192
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 181
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 173
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 173
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 172
Zarządzenie NR 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 172
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 165
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 165
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 164
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 161
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 154
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 144
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 143
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 142
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 141
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 139
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 138
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 136
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 136
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 132
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 130
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 122
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 121
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 118
Statut Powiatu Koszalińskiego 105
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 105
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 r. 102
Sprawozdanie Rb-28S za czerwiec 2018 r. 101
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 1756
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 1703
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 1604
Domy Pomocy Społecznej 1342
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 821
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 808
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 786
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 731
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 725
Szkoły / placówki publiczne 683
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 594
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 550
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 521
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 491
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 462
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 409
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 378
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie 197
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 132

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij