Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP 669-22-17-640
REGON 330927260


Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ TELEFONÓW 17627
Dane podstawowe 12856
Kierownictwo urzędu 6481
Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 4539
Jak prawidłowo złożyć wniosek ? 3515
Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę 3110
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 3024
Wydział Komunikacji i Dróg 2810
Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 2765
Zgłoszenie budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych nie wymagającech pozwolenia na budowę 2527
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 2482
Pełnomocnictwo 2118
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 2087
rejestry pozwoleń na budowę 2042
Wykaz rzeczy znalezionych 1761
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1685
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1576
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) 1387
Rejestracja pojazdu zareejstrowanego na terytorium RP 1367
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 1363
Narada Koordynacyjna - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 1312
Archiwum Zakładowe 1206
Akualizacja ewidencji gruntów i budynków 1171
Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia 1057
Pełnomocnictwo 1053
Zaświadczenie o objęciu działki/ działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach 1046
Wymiana prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych osobowych oraz terminu ważności dokumentu 1042
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE 975
Dziennik budowy 963
Wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnęgo badania technicznego 956
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP 937
Dane teleadresowe i osoba do kontaktu 915
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 859
Zaświadczenie o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej 747
Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania 717
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 704
IGN.272.6.2018 653
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będącej własnością Gminy 619
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 603
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 592
Uchwała nr 35_2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 590
ZARZĄDZENIE NR 25/2018 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 r. 585
Zasady odzyskiwania rzeczy znalezionych 581
Starosta Koszaliński Marian Stanisław Hermanowicz 571
Przeniesienie pozwolenia na budowę 569
Podstawa Prawna i regulamin Biura Rzeczy Znalezionych 526
Inspektor Ochrony Danych 520
ZP.272.1.2019 517
Karta wędkarska 514
NPP Powiat Koszaliński 511
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja sesji 2052
Skład Rady Powiatu w Koszalinie 931
Radny Jacek Muryn 467
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 411
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 398
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 362
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 330
XLI/374/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w pasach dróg powiatowych Nr 3504Z, Nr 3543Z i 3511Z 297
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 266
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 260
XL/367/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 228
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 210
XLIV/397/18 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego" za lata: 2015-2017 197
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 196
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 187
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 184
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 180
Zawiadomienie o I sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 179
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2019 r. 178
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 174
XXXVIII/337/18 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok” 170
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 164
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 163
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 163
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 152
XL/369/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Fundacji Stypendia Świeszyńskie 150
XL/370/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 150
XXXIX/356/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 149
XL/362/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 145
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 145
XXXVIII/355/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Mariuszowi Stanisławowi Walaszczykowi 145
zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 30.07.2018 r. 144
XXXVIII/352/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Leszkowi Józefowi Lewkowicz 143
XL/371/18 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 141
XXXVIII/349/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Romanowi Gadomskiemu 141
XL/365/18 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/333/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego. 139
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 139
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 14.08.2018 r. 139
XXXVIII/342/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Manowo w roku 2018 138
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 138
Kluby Radnych VI kadencji Rady 135
XXXVIII/344/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 134
Uchwała NR XXXIX/358/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 133
XL/361/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 132
XXXVIII/348/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Markowi Brzozowskiemu 128
zawiadomienie o XLIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 25.10.2018 r. 127
XL/368/18 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXVIII/347/18 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 125
XLI/376/18 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Koszalińskiego 125
XL/364/18 w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 123
XLIV/398/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Koszalinie 123
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 633
Porozumienie w sprawie przekazania Gminie Biesiekierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości i likwidacji śliskości 349
Wyniki naboru na kierownicze stanowsko Dyrektora w DPS w Żydowie 289
Informacja dot. konkursu na kandydata na Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 247
Nr 1 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 211
Nr 1 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 190
Nr 2 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 182
Nr 2 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 179
445 w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie oraz powołania komisji konkursowej 174
Nr 3 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 167
Nr 3 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągów relacji Gąski - Koszalin, Płoty - Koszalin oraz terminala odbiorczego Gąski 165
Nr 400/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 153
452 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Koszalińskiego 151
Nr 4 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągu DN900 łączącego terminal odbiorczy Gąski z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe. 151
Nr 407/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 151
Nr 4 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Dargiń 148
448 w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 147
Nr 401/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 145
Nr 5 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo. 140
Nr 383/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 139
447 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy 134
Nr 381/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 130
Nr 387/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 130
442 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 129
Nr 378/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 128
Nr 373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości Samorządowemu Centrum Kultury w Sarbinowie 126
27/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 124
440 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 123
Nr 389/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 123
Nr 408/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 123
454 w sprawie utworzenia na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 120
Nr 368/2018 w sprawie ustalenia ceny 1 metra przestrzennego drewna zbywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 120
Nr 396/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 120
Nr 436 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Jagielskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 120
Nr 369/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 117
Nr 380/2018 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego 117
Nr 399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 114
Nr 402/2018 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 114
1/2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 112
Nr 382/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 112
Nr 406/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 112
Nr 435 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 112
Nr 403/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie za 2017 rok 111
Nr 370/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 110
Nr 375/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok" 110
Nr 385/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 110
Nr 376/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 109
Nr 374/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 108
Nr 398/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 107
Nr 405/2018 w sprawie udzielenia dotacji ze środków finansowych Powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 106
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 12 września 2018r. 674
OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie 562
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Koszalińskiego sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Koszalinie 519
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 1 października 2018 r. 448
Uchwała Nr 15/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 16 października 2018r. 428
Standaryzacja logo 422
Informacja o stanie mienia Powiatu Koszalińskiego według stanu na dzień 31.12.2017r. 368
Standaryzacja herbu 367
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 17 września 2018r. 357
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 349
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 339
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów 337
2018 325
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 325
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 321
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. 314
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 285
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 276
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 01 października 2018r. 253
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Koszalińskiego, okręg nr 4 - Wybory do sejmiku województwa 225
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 218
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 217
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 214
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 196
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 193
Zarządzenie NR 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 192
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 190
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 189
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 187
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 182
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 179
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 178
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 170
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 162
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 160
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 158
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 158
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 156
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 155
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 153
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 150
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 145
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 145
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 140
Statut Powiatu Koszalińskiego 139
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 137
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 131
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 122
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 r. 120
Sprawozdanie Rb-28S za czerwiec 2018 r. 114
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 2013
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 1951
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 1805
Domy Pomocy Społecznej 1558
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 1073
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 941
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 928
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 828
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 822
Szkoły / placówki publiczne 784
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 687
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 655
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 619
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 581
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 554
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 460
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 447
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie 352
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 199

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij