Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260


Starostwo Powiatowe w Koszalinie


ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

 
tel.: (+48) 94 714 01 89
fax  (+48) 94 714 01 31

wykaz telefonów


e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl
skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260


Kierownictwo urzędu

Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz

ul. Racławicka 13,
75-620 Koszalin
Tel.: (+48) 94 714 01 89
email: poczta@powiat.koszalin.pl


Starosta przyjmuje interesantów w pok. 410.

Konta bankowe

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie


28 8566 0003 0110 9805 2000 0010
(Rachunek bieżący - obsługujący wpłaty za:
- opłaty komunikacyjne np. dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne itd. ...,
- wydawanie kart wędkarskich, wykonane usługi np. faktury za najem).

60 8566 0003 0110 9805 2000 0016
(Rachunek obsługujący dochody Skarbu Państwa)

Opłat skarbowych dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Koszalinie - nr konta: 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033 z dopiskiem "wpłata z tyt. opłaty skarbowej".

Ważny komunikat

Starosta Koszaliński informuje

Starosta Koszaliński  informuje, iż zgodnie z art. 15j ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374...

więcej o informacji: Starosta Koszaliński informuje

Ogłoszenia

Zakończenie konsultacji uchwały Rady Powiatu w Koszalinie

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji   1.  Przedmiot konsultacji. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku...

Przypominamy numery kont bankowych

NUMERY KONT BANKOWYCH Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Wpłaty z tytułu opłat za: rejestrację pojazdów, wydawania praw jazdy, opłaty za wydanie wyrysu, wypisu, mapy, dziennika budowy, karty wędkarskiej oraz wszelkich innych należności z wyłączeniem należności Skarbu...

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, ustalenia oraz przyjęcia granic nieruchomości na obszarze Powiatu Koszalińskiego

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia i ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz wznowienia znaków granicznych Zawiadamia się zgodnie z § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości...

Projekt Uchwały do konsultacji

Koszalin, dnia 01 lipca 2020 r. ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE na podstawie: Uchwały Nr XXXIX/385/10 Rady Powiatu w Koszalinie, z dnia 19 października 2010 r., w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art....

Starosta Koszaliński informuje

Starosta Koszaliński  informuje, iż zgodnie z art. 15j ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374...

Apel do rolników

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje działania prewencyjno promocyjne kierowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia rolników, poprzez podejmowanie inicjatyw edukacyjnych, doradczych i popularyzatorskich, mających na celu przeciwdziałanie nieszczęśliwym zdarzeniom wśród...

Ogłoszenie Starosty Koszalińskiego rodzaje i formy ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Koszalin, 8.06.2020 r. OGŁOSZENIE Na podstawie § 14 ust 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz.964 z późn.zm.)...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: WYKONANIE SYSTEMU PARKINGOWEGO PRZY SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W KOSZALINIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

zamówienie na WYKONANIE SYSTEMU PARKINGOWEGO PRZY SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W KOSZALINIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

nr sprawy ZP.2601.14.2020

zamawiający Powiat Koszaliński

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert elektronicznie na adres: zamowienia.publiczne@powiat.koszalin.pl

zamówienie na: DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO do zdalnej nauki w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

zamówienie na DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO do zdalnej nauki w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa

nr sprawy ZP.2601.13.2020

zamawiający Powiat Koszaliński

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert elektronicznie na adres: zamowienia.publiczne@powiat.koszalin.pl

zamówienie na: WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH OBEJMUJĄCYCH MODERNIZACJĘ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW GMINY SIANÓW

zamówienie na WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH OBEJMUJĄCYCH MODERNIZACJĘ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA OBRĘBÓW GMINY SIANÓW

nr sprawy ZP.272.4.2020

zamawiający Powiat Koszaliński

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, Kancelaria Ogólna

zamówienie na: INFORMATYZACJA CZĘŚCI MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Z OBSZARU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

zamówienie na INFORMATYZACJA CZĘŚCI MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Z OBSZARU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

nr sprawy ZP.272.3.2020

zamawiający Powiat Koszaliński

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, Kancelaria Ogólna

zamówienie na: PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO PRZY ULICY ANDERSA 32 W KOSZALINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

zamówienie na PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO PRZY ULICY ANDERSA 32 W KOSZALINIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

nr sprawy ZP.272.1.2020

zamawiający Powiat Koszaliński

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, pokój 301/302 (III piętro) – Referat Zamówień Publicznych

zamówienie na: OPRACOWANIE OPINII O STANIE TECHNICZNYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

zamówienie na OPRACOWANIE OPINII O STANIE TECHNICZNYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO

nr sprawy ZP.2601.7.2020

zamawiający Powiat Koszaliński

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa do 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert w postaci papierowej: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, pokój 301/302 (III piętro) - Referat zamówień publicznych lub elektronicznie na adres zamowienia.publiczne@powiat.koszalin.pl

Sprzedaż

Adres nieruchomości: Stare Bielice

Adres nieruchomości Stare Bielice

Przetarg na Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieoraniczonym na sprzedaż działki w Starych Bielicach

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 200 000,00

Data przetargu

Adres nieruchomości: Jacinki 84 gm. Polanów

Adres nieruchomości Jacinki 84 gm. Polanów

Przetarg na Ogłoszenie I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Jacinki 84 gm. Polanów

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 26 500

Data przetargu

Adres nieruchomości: Nowe Bielice

Adres nieruchomości Nowe Bielice

Przetarg na I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Gminie Biesiekierz

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 40 905,00

Data przetargu

Adres nieruchomości: Żydowo dz. nr 651 gm. Polanów

Adres nieruchomości Żydowo dz. nr 651 gm. Polanów

Przetarg na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 651 ob. Żydowo gm. Polanów

Typ przetargu Przetarg ustny nieograniczony

Rodzaj nieruchomości Nieruchomość niezabudowana

Cena wywoławcza 60 000,00 zł

Data przetargu

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij