W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
tel. 94 714 01 89 
fax 94 714 01 31
poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854

Kierownictwo urzędu

Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz
tel. 947140189
e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

Wicestarosta Koszaliński
Tomasz Tesmer
tel. 947140189
e-mail: wicestarosta@powiat.koszalin.pl

Rada Powiatu w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
tel. 94 714 01 91
biuro.rady@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady – Zbigniew Tomasz Grabarek
Wiceprzewodniczący Rady – Kamil Sebastian Jesionowski
Wiceprzewodnicząca Rady – Irena Teresa Oleksy

Numery rachunków bankowych

61 1020 2791 0000 7602 0312 0664
(wpłaty za: opłaty komunikacyjne np. dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne itd.).

66 1020 2791 0000 7102 0312 0722
(wpłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania itd.) 

Ogłoszenia

LXXVI sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Zawiadomienie o zwołaniu LXXVI sesji Rady Powiatu w Koszalinie Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1311; z 2018 r., poz. 5226),  na wniosek Zarządu...

LXXV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Koszalinie

Zawiadomienie  o zwołaniu, na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie, nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Koszalinie Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r.,...

Ogłoszenie o naborze do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie

Na podstawie art. 41e ust. 3 i art. 41f pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1057) oraz § 14 uchwały  Nr XXIV/183/20 Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku...

Informacja dla NGO

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU KOSZALIŃSKIEGO Przypominamy, że obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2023.1124) nakłada na stowarzyszenia i fundacje (tzw. „instytucje obowiązane”) obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu...

LXXIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Zawiadomienie o zwołaniu LXXIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 17 ust. 1, 3 i 6 uchwały Nr XXV/221/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz....

Informacja Starosty Koszalińskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obejmującą obszar terenów zurbanizowanych dla obrębów ewidencyjnych gminy Sianów: Łazy i Osieki

INFORMACJA Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne( Dz.U. z 2023r. poz. 1752 ze zm.) STAROSTA KOSZALIŃSKI wykonujący funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z...

Załatw sprawę


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania na podstawie przepisów dotyczących ochrony  konkurencji i konsumentów. KARTY USŁUG RZECZNIKA Arkadiusz Janz tel. 947140241 e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.koszalin.pl Do zadań Rzecznika należy w szczególności: 1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w...

Wydział Budownictwa

KARTY USŁUG WYDZIAŁU GUNB - oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym Naczelnik Wydziału - Anetta Ordak budownictwo@powiat.koszalin.pl anetta.ordak@powiat.koszalin.pl tel. 947140101 Zastępca Naczelnika Wydziału - Agnieszka Łukszan agnieszka.lukszan@powiat.koszalin.pl tel. 947140106 PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA...

Pojazdy, komunikacja i drogi

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Naczelnik Wydziału - Dariusz Bindas komunikacja@powiat.koszalin.pl dariusz.bindas@powiat.koszalin.pl tel. 947140114 ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KOLEJKI DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Zarejestruj nowy pojazd za pośrednictwem salonu sprzedaży Zawiadomienie o zbyciu /nabyciu pojazdu zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej...

Środowisko, drzewa, zwierzęta

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Naczelnik Wydziału - Anna Chmielińska-Bernacka anna.chmielinska@powiat.koszalin.pl tel. 947140242 Wydział Ochrony Środowiska (OŚ)  realizuje zadania z zakresu ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Do podstawowych zadań Wydziału należy w...

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH Mieszkańcy powiatu koszalińskiego maja możliwość korzystania z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich oraz nieodpłatnej mediacji. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów...

Organizacje pozarządowe

KARTY USŁUG Klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w statucie nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej podlega uproszczonej procedurze rejestracji u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu. Uczniowskie kluby sportowe oraz inne kluby decydujące się na rejestrację w starostwie muszą...

Biuro Rzeczy Znalezionych

Kamila Kardaś kamila.kardas@powiat.koszalin.pl tel. 947140199 pok. 401 Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić: jaka rzecz ( przedmiot ) została zagubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód...

Edukacja

KARTY USŁUG Wykaz szkół i placówek niepublicznych Szkoły / placówki publiczne EDUKACJA Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie

Geologia

KARTY USŁUG GEOLOG Geolog Powiatowy - Mariola Rytkowska tel. 947140123 mariola.rytkowska@powiat.koszalin.pl Geolog Powiatowy (G) wykonuje zadania Starosty określone w § 28 Uchwały Nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie, zmienionej Uchwałą Nr...

Geodezja

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Geodeta Powiatowy - Renata Lipińska podgik@powiat.koszalin.pl renata.lipinska@powiat.koszalin.pl tel. 947140147 Geodeta Powiatowy (GP) wykonuje zadania Starosty określone w § 27 Uchwały Nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w...

Nieruchomości

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Naczelnik Wydziału - Kamila Wieniawska kamila.wieniawska@powiat.koszalin.pl tel. 947140250 pok. 321 Zastępca Naczelnika Wydziału - Marek Giełdon marek.gieldon@powiat.koszalin.pl tel. 947140128 pok. 325 Wydział Nieruchomości (GN) prowadzi sprawy związane z gospodarką i administrowaniem nieruchomościami. Do zadań Wydziału...

Rejestry, ewidencje i wykazy

Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg Rejestr instytucji kultury Rejestr samorządowych instytucji kultury Powiatu Koszalińskiego Ewidencja stowarzyszeń zwykłych