W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
tel. 94 714 01 89 
fax 94 714 01 31
poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854

Kierownictwo urzędu

Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz
tel. 947140189
e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

Wicestarosta Koszaliński
Tomasz Tesmer
tel. 947140189
e-mail: wicestarosta@powiat.koszalin.pl

Rada Powiatu w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
tel. 94 714 01 91
biuro.rady@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady – Zbigniew Tomasz Grabarek
Wiceprzewodniczący Rady – Kamil Sebastian Jesionowski
Wiceprzewodnicząca Rady – Irena Teresa Oleksy

Numery rachunków bankowych

61 1020 2791 0000 7602 0312 0664
(wpłaty za: opłaty komunikacyjne np. dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne itd.).

66 1020 2791 0000 7102 0312 0722
(wpłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania itd.) 

Ogłoszenia

Informacja  Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 1 grudnia 2022 r. o możliwości dokonywania zgłoszenia kandydatury na funkcję urzędnika wyborczego w gminie Biały Bór (powiat szczecinecki).   Na podstawie § 6 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. - w sprawie określenia liczby, trybu i warunków...

LXI sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Koszalinie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1311; z 2018 r., poz. 5226), na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 15 listopada 2022 r. zwołuję LXI sesję...

Informacja Starosty Koszalińskiego

Informacja Starosty Koszalińskiego o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 320908_2 Świeszyno w obrębach ewidencyjnych Niekłonice i...

Świadczenie usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu koszalińskiego

POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE – informacja o wyborze wykonawcy (skan w załączeniu) ______________________________________________________________ Powiat Koszaliński, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia „ Świadczenie usługi w zakresie stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny zgonu oraz wystawienia karty...

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: - dzieci do 16. roku życia z...

LX sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu  27 października 2022 r. o godzinie 11.00 , w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13, w sali nr 409 (IV piętro) odbędzie się LX sesja Rady Powiatu w Koszalinie.  Porządek obrad LX sesji 1.   Otwarcie obrad.   2.   Stwierdzenie kworum. 3.   Przedstawienie...

LIX sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 13 października 2022 r. o godzinie 8.30 , odbędzie się LIX sesja Rady Powiatu w Koszalinie , zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie.   Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad LIX sesji Rady Powiatu w...

Załatw sprawę


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania na podstawie przepisów dotyczących ochrony  konkurencji i konsumentów. KARTY USŁUG RZECZNIKA Arkadiusz Janz tel. 947140241 e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.koszalin.pl Do zadań Rzecznika należy w szczególności: 1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w...

Wydział Budownictwa

KARTY USŁUG WYDZIAŁU GUNB - oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym Naczelnik Wydziału - Anetta Ordak budownictwo@powiat.koszalin.pl anetta.ordak@powiat.koszalin.pl tel. 947140101 Zastępca Naczelnika Wydziału - Agnieszka Łukszan agnieszka.lukszan@powiat.koszalin.pl tel. 947140106 PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA...

Pojazdy, komunikacja i drogi

KARTY USŁUG WYDZIAŁU p.o. Naczelnika Wydziału - Aleksandra Basandowska komunikacja@powiat.koszalin.pl aleksandra.basandowska@powiat.koszalin.pl tel. 947140116; 947140114 ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KOLEJKI DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Zarejestruj nowy pojazd za pośrednictwem salonu sprzedaży Zawiadomienie o zbyciu /nabyciu pojazdu zarejestrowane...

Środowisko, drzewa, zwierzęta

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Naczelnik Wydziału - Anna Chmielińska-Bernacka anna.chmielinska@powiat.koszalin.pl tel. 947140242 Wydział Ochrony Środowiska (OŚ)  realizuje zadania z zakresu ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Do podstawowych zadań Wydziału należy w...

Nieodpłatna Pomoc Prawna

KOMUNIKAT STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)...

Organizacje pozarządowe

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w statucie nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej podlega uproszczonej procedurze rejestracji u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu. Uczniowskie kluby sportowe oraz inne kluby decydujące się na rejestrację w starostwie...

Biuro Rzeczy Znalezionych

Kamila Kardaś kamila.kardas@powiat.koszalin.pl tel. 947140199 pok. 401 Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić: jaka rzecz ( przedmiot ) została zagubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód...

Edukacja

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Wykaz szkół i placówek niepublicznych Szkoły / placówki publiczne EDUKACJA Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie

Geologia

KARTY USŁUG GEOLOG Geolog Powiatowy - Mariola Rytkowska tel. 947140123 mariola.rytkowska@powiat.koszalin.pl Geolog Powiatowy (G) wykonuje zadania Starosty określone w § 28 Uchwały Nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie, zmienionej Uchwałą Nr...

Geodezja

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Geodeta Powiatowy - Renata Lipińska podgik@powiat.koszalin.pl renata.lipinska@powiat.koszalin.pl tel. 947140147 Geodeta Powiatowy (GP) wykonuje zadania Starosty określone w § 27 Uchwały Nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w...

Nieruchomości

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Naczelnik Wydziału - Kamila Wieniawska kamila.wieniawska@powiat.koszalin.pl tel. 947140250 pok. 321 Zastępca Naczelnika Wydziału - Marek Giełdon marek.gieldon@powiat.koszalin.pl tel. 947140128 pok. 325 Wydział Nieruchomości (GN) prowadzi sprawy związane z gospodarką i administrowaniem nieruchomościami. Do zadań Wydziału...

Rejestry, ewidencje i wykazy

Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg Rejestr instytucji kultury Rejestr samorządowych instytucji kultury Powiatu Koszalińskiego Ewidencja stowarzyszeń zwykłych