W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
tel. 94 714 01 89 
fax 94 714 01 31
poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854

Kierownictwo urzędu

Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz
tel. 947140189
e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

Wicestarosta Koszaliński
Tomasz Tesmer
tel. 947140189
e-mail: wicestarosta@powiat.koszalin.pl

Rada Powiatu w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
tel. 94 714 01 91
biuro.rady@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady – Zbigniew Tomasz Grabarek
Wiceprzewodniczący Rady – Kamil Sebastian Jesionowski
Wiceprzewodnicząca Rady – Irena Teresa Oleksy

Numery rachunków bankowych

61 1020 2791 0000 7602 0312 0664
(wpłaty za: opłaty komunikacyjne np. dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne itd.).

66 1020 2791 0000 7102 0312 0722
(wpłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania itd.) 

Ogłoszenia

UWAGA! Modernizacja systemu !

Szanowni Klienci Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Koszalinie, z uwagi na konieczność  modernizacji: – oprogramowania systemu rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji i Dróg, rezerwacja jest czasowo niemożliwa , – systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Dróg, pobranie biletu w  biletomacie jest czasowo niemożliwe. Obowiązują...

LVIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu  13 września 2022 r. o godzinie 12.00 , w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala nr 409 (IV piętro) odbędzie się LVIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie. Porządek obrad LVIII  sesji Rady Powiatu w Koszalinie 1.    Otwarcie obrad.  2.    Stwierdzenie kworum....

UCHWAŁA NR LVII/365/22 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Z dniem 1 marca 2023 roku zamierza się zlikwidować samorządową instytucję kultury - Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie, dla którego organizatorem jest...

LVII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu  25 sierpnia 2022 r. o godzinie 14.00 , odbędzie się LVII sesja Rady Powiatu w Koszalinie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie.   Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad LVII sesji Rady Powiatu w...

Informacja Starosty Koszalińskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obejmującą obszar obrębu ewidencyjnego Świeszyno gmina Świeszyno

INFORMACJA Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021r. poz. 1990 ze zm.) STAROSTA KOSZALIŃSKI wykonujący funkcję organu administracji geodezyjnej i kartograficznej podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania związanego z...

LV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu  29 czerwca 2022 r. o godzinie 8.30, odbędzie się LV sesja Rady Powiatu w Koszalinie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie.   Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Porządek obrad LV sesji Rady Powiatu w...

LIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13, w sali nr 409 (IV piętro) odbędzie się LIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie.    Porządek obrad LIV sesji Rady Powiatu w Koszalinie  1.    Otwarcie obrad. 2.    Stwierdzenie...

Załatw sprawę


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania na podstawie przepisów dotyczących ochrony  konkurencji i konsumentów. KARTY USŁUG RZECZNIKA Arkadiusz Janz tel. 947140241 e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.koszalin.pl Do zadań Rzecznika należy w szczególności: 1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w...

Wydział Budownictwa

KARTY USŁUG WYDZIAŁU GUNB - oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym Naczelnik Wydziału - Anetta Ordak budownictwo@powiat.koszalin.pl anetta.ordak@powiat.koszalin.pl tel. 947140101 Zastępca Naczelnika Wydziału - Agnieszka Łukszan agnieszka.lukszan@powiat.koszalin.pl tel. 947140106 PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA...

Pojazdy, komunikacja i drogi

KARTY USŁUG WYDZIAŁU p.o. Naczelnika Wydziału - Aleksandra Basandowska komunikacja@powiat.koszalin.pl aleksandra.basandowska@powiat.koszalin.pl tel. 947140116; 947140114 Zarejestruj nowy pojazd za pośrednictwem salonu sprzedaży Zawiadomienie o zbyciu /nabyciu pojazdu zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej można dokonać za...

Środowisko, drzewa, zwierzęta

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Naczelnik Wydziału - Anna Chmielińska-Bernacka anna.chmielinska@powiat.koszalin.pl tel. 947140242 Wydział Ochrony Środowiska (OŚ)  realizuje zadania z zakresu ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie środowiska, ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Do podstawowych zadań Wydziału należy w...

Nieodpłatna Pomoc Prawna

KOMUNIKAT STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)...

Organizacje pozarządowe

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia, a w statucie nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej podlega uproszczonej procedurze rejestracji u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu. Uczniowskie kluby sportowe oraz inne kluby decydujące się na rejestrację w starostwie...

Biuro Rzeczy Znalezionych

Kamila Kardaś kamila.kardas@powiat.koszalin.pl tel. 947140199 pok. 401 Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić: jaka rzecz ( przedmiot ) została zagubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód...

Edukacja

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Wykaz szkół i placówek niepublicznych Szkoły / placówki publiczne EDUKACJA Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie

Geologia

KARTY USŁUG GEOLOG Geolog Powiatowy - Mariola Rytkowska tel. 947140123 mariola.rytkowska@powiat.koszalin.pl Geolog Powiatowy (G) wykonuje zadania Starosty określone w § 28 Uchwały Nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie, zmienionej Uchwałą Nr...

Geodezja

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Geodeta Powiatowy - Renata Lipińska podgik@powiat.koszalin.pl renata.lipinska@powiat.koszalin.pl tel. 947140147 Geodeta Powiatowy (GP) wykonuje zadania Starosty określone w § 27 Uchwały Nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w...

Nieruchomości

KARTY USŁUG WYDZIAŁU Naczelnik Wydziału - Kamila Wieniawska kamila.wieniawska@powiat.koszalin.pl tel. 947140250 pok. 321 Zastępca Naczelnika Wydziału - Marek Giełdon marek.gieldon@powiat.koszalin.pl tel. 947140128 pok. 325 Wydział Nieruchomości (GN) prowadzi sprawy związane z gospodarką i administrowaniem nieruchomościami. Do zadań Wydziału...

Rejestry, ewidencje i wykazy

Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg Rejestr instytucji kultury Rejestr samorządowych instytucji kultury Powiatu Koszalińskiego Ewidencja stowarzyszeń zwykłych