W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ TELEFONÓW 59669
Dane podstawowe 29291
Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 17789
Kierownictwo urzędu 17056
Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania 12573
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP 12502
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 10278
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) 10043
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 9797
Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 9700
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 9357
Wydział Komunikacji i Dróg 8706
INFORMACJA PUBLICZNA 7795
Wydział Budownictwa 7303
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE 6062
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP 5880
Pełnomocnictwo 5692
rejestry pozwoleń na budowę 5490
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 5175
Wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnęgo badania technicznego 4276
Wymiana prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych osobowych oraz terminu ważności dokumentu 4269
Pełnomocnictwo 4110
Wykaz rzeczy znalezionych 4038
Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia 3369
Nieodpłatna Pomoc Prawna-harmonogram, informacje 3364
Narada Koordynacyjna - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 3170
Akualizacja ewidencji gruntów i budynków 2972
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2748
Archiwum Zakładowe 2417
Zaświadczenie dotyczące genezy (pochodzenia) gruntów rolnych 2390
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2343
Dane teleadresowe i osoba do kontaktu 1999
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Monitoring wizyjny. 1940
ZP.272.1.2020 1872
Starosta Koszaliński Marian Stanisław Hermanowicz 1509
dziennik budowy 1507
Numery rachunków bankowych 1505
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 1414
Wydanie prawa jazdy po rozszerzeniu uprawnień do kierowania pojazdami 1299
INFORMACJA 1288
Uchwała nr 35_2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 1276
Inspektor Ochrony Danych 1255
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów 1247
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1242
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty (zagubienie, kradzież) 1234
Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg 1211
Referat Zarządzania Kryzysowego 1191
Zasady odzyskiwania rzeczy znalezionych 1189
Wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (zagubienie, kradzież) 1178
Informacja dotycząca Programu Mieszkanie plus 1143
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja sesji 3898
Skład Rady Powiatu w Koszalinie 2160
Radny Jacek Muryn 1367
Radna Elżbieta Góral 758
Radny Marek Gil 758
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 590
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 557
Radny Kamil Jesionowski 550
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 485
Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2019. 477
zawiadomieno II sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 475
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 470
Radny Tomasz Tesmer 469
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2019 r. 457
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 454
XLI/374/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w pasach dróg powiatowych Nr 3504Z, Nr 3543Z i 3511Z 440
Radna Halina Sztreja 417
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 410
XLIV/397/18 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego" za lata: 2015-2017 406
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 394
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 382
Kluby Radnych VI kadencji Rady 374
XL/367/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 371
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 368
Radny Marian Hermanowicz 366
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 353
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 353
Radny Zbigniew Grabarek 347
XLIV/398/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Koszalinie 334
XL/371/18 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 333
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 319
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 316
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 315
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 312
Zawiadomienie o I sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 312
zmiana składu Komisji Rewizyjnej 295
Radny Krzysztof Orlikowski 291
Uchwała Nr V/28/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenie ostatecznego terminu dokonania tych wydatków 291
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 291
zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 30.07.2018 r. 291
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 289
XL/370/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 283
XXXVIII/337/18 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok” 281
XL/362/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 278
XXXIX/356/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 277
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 277
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 276
XXXVIII/355/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Mariuszowi Stanisławowi Walaszczykowi 275
XL/369/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Fundacji Stypendia Świeszyńskie 273
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 14.08.2018 r. 272
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 1624
27/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 547
Porozumienie w sprawie przekazania Gminie Biesiekierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości i likwidacji śliskości 538
NR 1 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującego obszar położony w obrębie ewidencyjnym Skwierzynka. 491
Raport o stanie powiatu koszalińskiego za 2018 r. 451
Nr 1 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 432
Porozumienie intencyjne w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 3543Z (na odcinku iii. Dworcowej w Sianowie) oraz Nr 3504Z (na odcinku wrn. Skibno). 388
Nr 434 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 386
452 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Koszalińskiego 382
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze 367
445 w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie oraz powołania komisji konkursowej 363
Nr 1 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 353
Nr 2 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 340
Nr 3 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 325
Nr 3 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągów relacji Gąski - Koszalin, Płoty - Koszalin oraz terminala odbiorczego Gąski 323
Nr 5 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo. 323
Nr 2 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 322
Nr 4 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągu DN900 łączącego terminal odbiorczy Gąski z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe. 318
448 w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 303
Nr 4 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Dargiń 298
Nr 400/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 292
442 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 291
447 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy 289
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora DPS w Cetuniu 287
Nr 368/2018 w sprawie ustalenia ceny 1 metra przestrzennego drewna zbywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 282
Nr 399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 281
1/2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 278
Nr 407/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 277
Nr 401/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 273
Nr 408/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 273
Nr 373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości Samorządowemu Centrum Kultury w Sarbinowie 269
440 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 267
454 w sprawie utworzenia na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 267
Nr 383/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 262
Nr 378/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 259
Nr 387/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 257
Nr 381/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 254
Nr 375/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok" 252
Nr 369/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 250
Nr 436 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Jagielskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 249
Nr 376/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 247
Nr 370/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 245
Nr 380/2018 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego 244
Nr 396/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 242
Nr 389/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 240
Nr 374/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 239
Nr 406/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 236
Nr 435 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 234
Nr 385/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 231
Nr 382/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 230
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 12 września 2018r. 882
Standaryzacja logo 859
Standaryzacja herbu 836
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Koszalińskiego sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Koszalinie 771
Uchwała nr IV.18.Z.2019 SO RIO w Szczecinie z 18.01.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego 733
OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie 715
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 1 października 2018 r. 705
Informacja o stanie mienia Powiatu Koszalińskiego według stanu na dzień 31.12.2017r. 602
Uchwała Nr 15/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 16 października 2018r. 591
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 556
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 17 września 2018r. 552
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 528
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. 519
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 496
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 482
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów 481
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 454
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 01 października 2018r. 442
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 436
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 431
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 425
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 406
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Koszalińskiego, okręg nr 4 - Wybory do sejmiku województwa 399
Statut Powiatu Koszalińskiego 380
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 376
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 371
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 362
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 352
Zarządzenie NR 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 337
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 333
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 333
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 328
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 327
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 324
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 316
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 311
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 307
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 300
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 300
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 299
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 299
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 298
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 286
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 281
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 279
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 277
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 272
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 263
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 r. 261
zmiana Statutu Powiatu Koszalińskiego 223
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 4592
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 4461
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 4250
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 3600
Domy Pomocy Społecznej 3536
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 2526
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 2354
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 2256
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 2204
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 2051
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 1998
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 1916
Szkoły / placówki publiczne 1581
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie 1491
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 1461
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 1448
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 1241
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 766
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 547
Informacja o przyznanej dotacji celowej 54
Edukacja 19
Statystyki strony Załatw sprawę
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydział Budownictwa 113
Pojazdy, komunikacja i transport 81
Geodezja 73
Środowisko, drzewa, zwierzęta 45
Rejestry, ewidencje i wykazy 30
Nieodpłatna Pomoc Prawna 24
Geologia 20
Edukacja 19
Organizacje pozarządowe 19
Nieruchomości 17
Biuro Rzeczy Znalezionych 14
Informacja Publiczna 14