W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ TELEFONÓW 64779
Dane podstawowe 31865
Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 20390
Kierownictwo urzędu 17870
Oświadczenie dot. miejsca zamieszkania 14301
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP 13806
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK) 11337
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy 11055
Udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 11051
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym w Koszalinie 10709
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 10388
Wydział Komunikacji i Dróg 8882
Wydział Budownictwa 8217
INFORMACJA PUBLICZNA 8112
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE 6708
Pełnomocnictwo 6528
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP 6519
rejestry pozwoleń na budowę 6003
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 5670
Wymiana prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych osobowych oraz terminu ważności dokumentu 4715
Wymiana dowodu rejestracyjnego w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnęgo badania technicznego 4548
Pełnomocnictwo 4331
Wykaz rzeczy znalezionych 4302
Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia 3760
Nieodpłatna Pomoc Prawna-harmonogram, informacje 3539
Narada Koordynacyjna - uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 3419
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3329
Akualizacja ewidencji gruntów i budynków 3219
Zaświadczenie dotyczące genezy (pochodzenia) gruntów rolnych 2599
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 2529
Archiwum Zakładowe 2521
Dane teleadresowe i osoba do kontaktu 2158
Numery rachunków bankowych 2048
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Monitoring wizyjny. 2032
Dziennik budowy 1979
ZP.272.1.2020 1925
Starosta Koszaliński Marian Stanisław Hermanowicz 1684
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy 1683
Wydanie prawa jazdy po rozszerzeniu uprawnień do kierowania pojazdami 1479
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty (zagubienie, kradzież) 1453
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów 1407
INFORMACJA 1398
Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów 1392
Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg 1345
Wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (zagubienie, kradzież) 1328
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dokumencie dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu niezbędnego do rejestracji 1319
Uchwała nr 35_2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 1315
Inspektor Ochrony Danych 1308
Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zgubienia 1300
Referat Zarządzania Kryzysowego 1292
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Transmisja sesji 4175
Skład Rady Powiatu w Koszalinie 2266
Radny Jacek Muryn 1433
Radny Marek Gil 796
Radna Elżbieta Góral 777
Radny Kamil Jesionowski 625
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 612
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 575
Radny Kamil Sebastian Jesionowski 541
Radny Tomasz Tesmer 517
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 503
Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2019. 496
zawiadomieno II sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 492
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 491
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2019 r. 486
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 471
XLI/374/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w pasach dróg powiatowych Nr 3504Z, Nr 3543Z i 3511Z 457
Radna Halina Sztreja 450
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 436
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 435
XLIV/397/18 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego" za lata: 2015-2017 434
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 419
Radny Marian Stanisław Hermanowicz 418
Kluby Radnych VI kadencji Rady 405
Anna Maria Sikora 401
Radny Marian Hermanowicz 394
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 392
XL/367/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 387
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 377
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 372
Radny Zbigniew Grabarek 367
XL/371/18 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 355
XLIV/398/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Koszalinie 353
zmiana składu Komisji Rewizyjnej 343
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 340
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 332
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 326
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 326
Zawiadomienie o I sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 322
Radny Krzysztof Orlikowski 316
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 310
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 308
zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej - 30.07.2018 r. 308
Uchwała Nr V/28/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenie ostatecznego terminu dokonania tych wydatków 307
XL/362/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 301
XL/370/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 298
XXXVIII/337/18 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Koszalińskiego za 2017 rok” 296
Zawiadomienie o XLII sesji Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 14.08.2018 r. 293
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 291
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 291
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 1729
27/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 575
Porozumienie w sprawie przekazania Gminie Biesiekierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości i likwidacji śliskości 556
NR 1 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującego obszar położony w obrębie ewidencyjnym Skwierzynka. 524
Raport o stanie powiatu koszalińskiego za 2018 r. 487
Nr 1 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 453
Porozumienie intencyjne w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 3543Z (na odcinku iii. Dworcowej w Sianowie) oraz Nr 3504Z (na odcinku wrn. Skibno). 444
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze 418
452 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Koszalińskiego 413
Nr 434 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 403
445 w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie oraz powołania komisji konkursowej 382
Nr 1 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 372
Nr 2 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 355
Nr 5 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo. 347
Nr 2 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 342
Nr 3 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągów relacji Gąski - Koszalin, Płoty - Koszalin oraz terminala odbiorczego Gąski 342
Nr 3 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 341
Nr 4 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągu DN900 łączącego terminal odbiorczy Gąski z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe. 339
Nr 4 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Dargiń 326
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora DPS w Cetuniu 320
448 w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 315
Nr 399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 313
Nr 400/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 313
442 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 310
447 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy 309
Nr 368/2018 w sprawie ustalenia ceny 1 metra przestrzennego drewna zbywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 302
1/2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 296
Nr 408/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 294
Nr 407/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 293
Nr 373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości Samorządowemu Centrum Kultury w Sarbinowie 286
454 w sprawie utworzenia na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 284
Nr 401/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 284
440 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 281
Nr 375/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok" 275
Nr 383/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 274
Nr 378/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 271
Nr 387/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 266
Nr 374/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 265
Nr 381/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 263
Nr 369/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 262
Nr 370/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 262
Nr 376/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 260
Nr 436 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Jagielskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 260
Nr 380/2018 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego 258
Nr 385/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 254
Nr 435 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 254
Nr 396/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 253
Nr 389/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 252
157/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 248
Nr 406/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 245
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Standaryzacja logo 922
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 12 września 2018r. 909
Standaryzacja herbu 902
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Koszalińskiego sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Koszalinie 815
Uchwała nr IV.18.Z.2019 SO RIO w Szczecinie z 18.01.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego 747
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 1 października 2018 r. 739
OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie 732
Uchwała Nr 15/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 16 października 2018r. 619
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 602
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 17 września 2018r. 576
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 554
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. 551
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 511
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 504
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów 496
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 473
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 01 października 2018r. 470
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 462
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 454
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 448
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 434
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Koszalińskiego, okręg nr 4 - Wybory do sejmiku województwa 429
Statut Powiatu Koszalińskiego 402
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 391
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 391
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 381
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 375
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 350
Zarządzenie NR 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 350
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 349
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 346
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 345
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 341
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 332
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 325
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 324
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 321
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 318
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 316
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 314
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 313
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 302
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 298
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 292
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 291
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 286
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 279
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 r. 276
Sprawozdanie Rb-28S za czerwiec 2018 r. 234
zmiana Statutu Powiatu Koszalińskiego 233
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 5029
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 4760
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 4477
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 3804
Domy Pomocy Społecznej 3748
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 2701
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 2534
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 2508
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 2426
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 2186
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 2169
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 2020
Szkoły / placówki publiczne 1699
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie 1620
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 1606
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 1574
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 1348
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 802
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 575
Edukacja 118
Informacja o przyznanej dotacji celowej 74
Statystyki strony Załatw sprawę
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydział Budownictwa 718
Pojazdy, komunikacja i drogi 716
Geodezja 609
Środowisko, drzewa, zwierzęta 265
Geologia 133
Nieruchomości 132
Rejestry, ewidencje i wykazy 123
Edukacja 118
Organizacje pozarządowe 117
Informacja Publiczna 115
Nieodpłatna Pomoc Prawna 114
Biuro Rzeczy Znalezionych 105