W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ TELEFONÓW 82033
Dane podstawowe 40975
Kierownictwo urzędu 19551
Udostępnienie informacji publicznej 9251
rejestry pozwoleń na budowę 6989
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5055
Wykaz rzeczy znalezionych 4759
Nieodpłatna Pomoc Prawna-harmonogram, informacje 4334
Numery rachunków bankowych 4179
Archiwum Zakładowe 2918
Starosta Koszaliński Marian Stanisław Hermanowicz 2766
Dane teleadresowe i osoba do kontaktu 2576
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Monitoring wizyjny. 2528
ZP.272.1.2020 2073
Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie map do celów opiniodawczych 1935
Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 1779
Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg 1760
KONTAKT - STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 1744
zawiadomienie z art. 10 kpa ( przed wydaniem decyzji) 1733
INFORMACJA 1718
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 1560
Podstawa prawna i regulamin Biura Rzeczy Znalezionych 1521
Zasady odzyskiwania rzeczy znalezionych 1493
Informacja - Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie 1473
Informacja dotycząca Programu Mieszkanie plus 1470
ewidencja zgłoszeń 1467
Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych 1457
Uchwała Nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 1444
Nowe Bielice 1270
NPP Powiat Koszaliński 1236
Jolanta Wieliczko 1114
UWAGA! Zmiana siedziby i adresu PINB Koszalin 1015
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie informuje 953
IGN.272.6.2018 951
Mirosława Zielony 934
Porost 926
Nowe Bielice 900
Starostwo Powiatowe w Koszalinie 876
Rada Powiatu w Koszalinie 789
ZP.272.1.2019 750
IGN.272.5.2018 741
Stanisław Leszek Rogalski 733
Otwarty konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną w 2020 r. 732
Sianów 0003 731
Decyzja Starosty Koszalińskiego w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych. 730
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w obrębie Sarbinowo gmina Mielno 728
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 717
Praktyczny portal informacyjny związany z procesem inwestycyjno-budowlanym. 697
Cewlino Lipowa 19 694
Wniosek o wydanie/ostemplowanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu 678
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radny Jacek Muryn 1832
Radny Kamil Jesionowski 960
Radny Marek Gil 956
Radna Elżbieta Góral 854
Radny Tomasz Tesmer 759
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 720
Radny Kamil Sebastian Jesionowski 716
Radna Halina Sztreja 673
Kluby Radnych VI kadencji Rady (2018-2023) 660
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 634
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 622
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 602
Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2019. 582
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2019 r. 571
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 554
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 549
zawiadomieno II sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 549
XLIV/397/18 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego" za lata: 2015-2017 535
zmiana składu Komisji Rewizyjnej 534
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 532
Skład Rady Powiatu w Koszalinie 526
Radny Marian Hermanowicz 496
Radny Zbigniew Grabarek 495
XLI/374/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w pasach dróg powiatowych Nr 3504Z, Nr 3543Z i 3511Z 495
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 494
Radny Marian Stanisław Hermanowicz 471
Radny Krzysztof Orlikowski 469
Anna Maria Sikora 464
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 458
Uchwała Nr V/28/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenie ostatecznego terminu dokonania tych wydatków 452
XL/362/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 439
XLIV/398/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Koszalinie 436
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 430
XL/367/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 425
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 425
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 423
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 421
XL/371/18 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 414
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 393
Zawiadomienie o I sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 386
Radna Agnieszka Ławrynowicz 385
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 364
Uchwała Nr VIII/67/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 363
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 363
XL/370/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 363
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 360
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 354
Radna Joanna Czerwińska 349
Uchwała Nr II/5/18 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Koszalinie 338
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 338
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 2416
Nr 1 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 656
27/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 652
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze 634
Porozumienie intencyjne w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 3543Z (na odcinku iii. Dworcowej w Sianowie) oraz Nr 3504Z (na odcinku wrn. Skibno). 633
Porozumienie w sprawie przekazania Gminie Biesiekierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości i likwidacji śliskości 617
NR 1 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującego obszar położony w obrębie ewidencyjnym Skwierzynka. 605
Raport o stanie powiatu koszalińskiego za 2018 r. 600
452 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Koszalińskiego 565
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora DPS w Cetuniu 563
Nr 434 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 449
Nr 1 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 448
445 w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie oraz powołania komisji konkursowej 428
Nr 4 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągu DN900 łączącego terminal odbiorczy Gąski z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe. 416
Nr 3 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągów relacji Gąski - Koszalin, Płoty - Koszalin oraz terminala odbiorczego Gąski 415
Nr 2 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 405
Nr 2 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 404
Nr 5 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo. 398
Nr 3 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 389
Nr 399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 380
Nr 4 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Dargiń 378
Nr 400/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 374
447 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy 371
Nr 373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości Samorządowemu Centrum Kultury w Sarbinowie 371
442 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 366
Nr 368/2018 w sprawie ustalenia ceny 1 metra przestrzennego drewna zbywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 361
448 w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 354
1/2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 347
Nr 408/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 343
Nr 407/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 339
Nr 401/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 336
440 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 334
Nr 375/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok" 333
Nr 387/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 329
Nr 374/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 317
Nr 383/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 317
Nr 370/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 316
Nr 378/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 315
454 w sprawie utworzenia na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 314
Nr 381/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 312
Informacja o wyniku naboru 311
Nr 406/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 310
Nr 435 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 309
Nr 389/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 304
Nr 376/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 302
Nr 380/2018 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego 301
Nr 385/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 299
Nr 369/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 297
Nr 396/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 292
Nr 436 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Jagielskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 289
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Standaryzacja herbu 1148
Standaryzacja logo 1118
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 12 września 2018r. 987
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Koszalińskiego sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Koszalinie 887
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 1 października 2018 r. 807
Uchwała nr IV.18.Z.2019 SO RIO w Szczecinie z 18.01.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego 780
OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie 775
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 766
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 729
Uchwała Nr 15/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 16 października 2018r. 682
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 17 września 2018r. 641
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. 618
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 611
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 551
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 546
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów 539
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Koszalińskiego, okręg nr 4 - Wybory do sejmiku województwa 533
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 522
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 01 października 2018r. 520
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 520
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 508
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 504
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 472
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 441
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 437
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 434
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 434
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 430
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 429
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 410
Zarządzenie NR 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 398
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 390
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 383
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 378
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 374
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 373
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 371
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 366
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 358
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 358
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 338
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 335
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 332
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 r. 328
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 322
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 320
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 311
Sprawozdanie Rb-28S za czerwiec 2018 r. 278
UCHWAŁA nr LIII.319.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 25.07.2018 r. w spr. wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego 223
Projekt Uchwały Rady Powiatu w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2019-2027 221
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 6446
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 5767
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 5386
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 5381
Domy Pomocy Społecznej 4560
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 3641
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 3380
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 3215
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 3138
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 3085
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 2731
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 2384
Szkoły / placówki publiczne 2218
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 2133
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie 1974
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 1935
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 1685
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 877
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 675
Edukacja 604
Informacja o przyznanej dotacji celowej 131
Statystyki strony Załatw sprawę
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydział Budownictwa 5509
Geodezja 2952
Pojazdy, komunikacja i drogi 2783
Środowisko, drzewa, zwierzęta 1250
Biuro Rzeczy Znalezionych 975
Nieruchomości 748
Geologia 625
Edukacja 604
Rejestry, ewidencje i wykazy 580
Organizacje pozarządowe 539
Nieodpłatna Pomoc Prawna 512
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 398