W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

Statystyki oglądalności BIP od dnia 16.03.2018

Statystyki strony Starostwo
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
WYKAZ TELEFONÓW 85469
Dane podstawowe 44072
Kierownictwo urzędu 19893
Udostępnienie informacji publicznej 9879
rejestry pozwoleń na budowę 7254
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5625
Numery rachunków bankowych 4878
Wykaz rzeczy znalezionych 4802
Nieodpłatna Pomoc Prawna-harmonogram, informacje 4486
Starosta Koszaliński Marian Stanisław Hermanowicz 3153
Archiwum Zakładowe 3097
Dane teleadresowe i osoba do kontaktu 2785
Ochrona danych osobowych – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. Monitoring wizyjny. 2785
Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie map do celów opiniodawczych 2603
Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 2432
ZP.272.1.2020 2127
Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych 2118
zawiadomienie z art. 10 kpa ( przed wydaniem decyzji) 2036
KONTAKT - STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE 1909
INFORMACJA 1893
Rejestry publiczne prowadzone przez Wydział Komunikacji i Dróg 1881
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 1805
Podstawa prawna i regulamin Biura Rzeczy Znalezionych 1633
Zasady odzyskiwania rzeczy znalezionych 1594
ewidencja zgłoszeń 1548
Informacja - Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie 1524
Uchwała Nr 35/2019 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 13.02.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koszalinie 1511
Informacja dotycząca Programu Mieszkanie plus 1503
NPP Powiat Koszaliński 1332
Nowe Bielice 1323
Starostwo Powiatowe w Koszalinie 1292
Jolanta Wieliczko 1145
UWAGA! Zmiana siedziby i adresu PINB Koszalin 1136
Rada Powiatu w Koszalinie 1093
Wniosek o wydanie/ostemplowanie dziennika budowy/rozbiórki/montażu 1033
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie informuje 1025
Mirosława Zielony 1011
IGN.272.6.2018 990
Porost 975
Nowe Bielice 957
Wniosek o pozwolenie na budowę, zmianę pozwolenia na budowę 923
Decyzja Starosty Koszalińskiego w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych. 848
Organizacje pozarządowe 835
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w obrębie Sarbinowo gmina Mielno 817
Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu 816
Nieodpłatna Pomoc Prawna 814
Otwarty konkurs ofert na nieodpłatną pomoc prawną w 2020 r. 813
Stanisław Leszek Rogalski 792
ZP.272.1.2019 785
IGN.272.5.2018 775
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radny Jacek Muryn 1970
Radny Kamil Jesionowski 1089
Skład Rady Powiatu w Koszalinie 1007
Radny Marek Gil 1002
Radna Elżbieta Góral 894
Radny Tomasz Tesmer 883
Radny Kamil Sebastian Jesionowski 811
Kluby Radnych VI kadencji Rady (2018-2023) 766
wniosek o przyznanie Medalu osobom fizycznym 753
Radna Halina Sztreja 734
Protokól z XXXVI sesji - 1.03.2018 r. 694
XXXVIII/350/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Jackowi Grabowieckiemu 649
XXXVIII/347/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 641
XXXVII/335/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 624
Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2019. 615
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2019 r. 601
Regulamin przyznawania Medalu pamiątkowego 583
zawiadomieno II sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 574
zmiana składu Komisji Rewizyjnej 574
Radny Zbigniew Grabarek 571
Radny Krzysztof Orlikowski 569
XLIV/397/18 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego" za lata: 2015-2017 568
XXXVIII/354/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Czesławowi Szczurowi 565
Radny Marian Hermanowicz 534
Plan pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2018 r. 533
XLI/374/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych w pasach dróg powiatowych Nr 3504Z, Nr 3543Z i 3511Z 520
XXXVIII/338/18 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 499
Radny Marian Stanisław Hermanowicz 491
Anna Maria Sikora 485
XL/362/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 480
Uchwała Nr V/28/18 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenie ostatecznego terminu dokonania tych wydatków 469
XLIV/398/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Koszalinie 465
XXXVIII/346/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Koszalińskiego 461
XXXVIII/351/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Zenonowi Dropko 461
Protokól z XXXVII sesji - 5.04.2018 r. 456
XXXVIII/341/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Koszalinie 456
XL/367/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podziału obszaru województwa zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 451
XL/371/18 w sprawie emisji obligacji przez Powiat Koszaliński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 446
Radna Agnieszka Ławrynowicz 433
wniosek o przyznanie Medalu pamiątkowego osobie prawnej 424
Zawiadomienie o I sesji Rady Powiatu w Koszalinie - 22.11.2018 r. 414
Uchwała XXXIX/357/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 395
Uchwała Nr VIII/67/19 w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 394
XL/370/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2018 392
Radna Joanna Czerwińska 388
XXXVIII/353/18 w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego "Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego" Grzegorzowi Szkołuda 387
XXXVIII/345/18 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 385
XXXVIII/336/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie oraz informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie za 2017  r. 381
XXXVIII/343/18 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 367
Uchwała Nr II/5/18 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Koszalinie 362
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Zarządu Powiatu w Koszalinie 2718
Porozumienie intencyjne w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 3543Z (na odcinku iii. Dworcowej w Sianowie) oraz Nr 3504Z (na odcinku wrn. Skibno). 715
Nr 1 miejscowy plan zagospodarowania - Gmina Mielno 699
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze 681
27/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 680
Raport o stanie powiatu koszalińskiego za 2018 r. 652
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora DPS w Cetuniu 649
Porozumienie w sprawie przekazania Gminie Biesiekierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości i likwidacji śliskości 645
452 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Koszalińskiego 630
NR 1 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów obejmującego obszar położony w obrębie ewidencyjnym Skwierzynka. 628
Nr 1 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Darżewo 484
Nr 434 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 473
Nr 3 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągów relacji Gąski - Koszalin, Płoty - Koszalin oraz terminala odbiorczego Gąski 460
Nr 4 w sprawie wydania opinii w zakresie gazociągu DN900 łączącego terminal odbiorczy Gąski z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe. 452
445 w sprawie ogłoszenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie oraz powołania komisji konkursowej 451
Nr 2 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Kopanino 445
Nr 2 w sprawie zmiany miejscowego planu - Koszalin 437
Nr 3 w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu - Wiewiórowo 428
Nr 5 w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sianów dla terenu działki nr 5/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Rzepkowo. 428
Nr 4 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Dargiń 423
447 w sprawie upoważnienia do podpisania umowy 406
Nr 399/2018 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Manowo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 398
Nr 373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie użyczenia nieruchomości Samorządowemu Centrum Kultury w Sarbinowie 397
Nr 400/2018 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 396
442 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 395
448 w sprawie przyznania świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 389
Nr 368/2018 w sprawie ustalenia ceny 1 metra przestrzennego drewna zbywanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie 389
1/2018 w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 375
Nr 408/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie 373
Nr 407/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 367
Nr 387/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Żydowie 364
Nr 401/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 364
440 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 361
Nr 375/2018 w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za 2017 rok" 360
Nr 370/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 353
Nr 374/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 352
Nr 383/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 347
Informacja o wyniku naboru 346
Nr 378/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 346
Nr 380/2018 w sprawie ustalenia ogólnych zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego 342
Nr 406/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 341
Nr 381/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 340
Nr 435 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 339
454 w sprawie utworzenia na terenie powiatu koszalińskiego Punktów, z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 337
Nr 389/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 334
Nr 376/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 332
Nr 385/2018 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 328
Nr 369/2017 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018 rok 323
Nr 396/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie 315
Nr 436 w sprawie upoważnienia Pani Moniki Jagielskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie 312
Statystyki strony Powiat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Standaryzacja herbu 1367
Standaryzacja logo 1310
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 12 września 2018r. 1023
Protokół z wyborów do Rady Powiatu Koszalińskiego sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Koszalinie 925
Strategia Rozwoju Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020 866
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 1 października 2018 r. 845
Program ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 827
Uchwała nr IV.18.Z.2019 SO RIO w Szczecinie z 18.01.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego 807
OBWIESZCZENIE Starosty Koszalińskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie 802
Uchwała Nr 15/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 16 października 2018r. 716
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 17 września 2018r. 673
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018r. 651
Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia podziału Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. 641
UCHWAŁA nr CXL.618.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 580
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 578
Uchwała nr XL.239.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 09.05.2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wykazanego w uchwale w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 573
Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Powiatu Koszalińskiego, okręg nr 4 - Wybory do sejmiku województwa 567
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów 564
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 01 października 2018r. 559
UCHWAŁA nr CXL.620.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanegoo w proj. budżetu Pow. Koszalińskiego na 2018 r. 548
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 r. 537
ZARZĄDZENIE NR 71/2018 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 530
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 r. 496
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 września 2018r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie 489
Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 r. 473
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 28 marca 2018 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. 466
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r. 464
Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2019 460
Uchwała Rady Powiatu nr XXXVIII/345/18 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 450
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 2017-2020 445
Wykaz umorzonych niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2018 rok 423
Zarządzenie NR 71/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim 422
Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla powiatu koszalińskiego na lata 2017-2020 415
Sprawozdanie Rb-27S za marzec 2018 r. 411
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 404
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 400
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 394
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/295/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2018 394
Sprawozdanie Rb-28S za marzec 2018 r. 392
Uchwała nr XXXV.215.Z.2018 SO RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Koszalinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia 386
Uchwała Rady Powiatu nr XXXIII/296/17 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 364
Uchwała nr VIII.60.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 360
Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 r. 356
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 rok 355
Uchwała nr XXVIII.150.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 12.03.2018 r. w spr. wydania opinii o możliwości sfin. def. wykazanego w uchw. w spr. zmian w budżecie Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 349
UCHWAŁA nr CXL.619.Z.2017 SO RIO w Szczecinie z dnia 07.12.2017 r. w spr. opinii do projektu uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2018-2026 344
Uchwała nr VIII.61.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z 12.01.2018 r. w spr. opinii o możliwości sfin. deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Powiatu Koszalińskiego na 2018 r. 334
Sprawozdanie Rb-28S za czerwiec 2018 r. 305
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł 253
UCHWAŁA nr LIII.319.Z.2018 SO RIO w Szczecinie z dnia 25.07.2018 r. w spr. wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Koszalińskiego 250
Statystyki strony Jednostki, Inspektoraty, Straże
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE 6856
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU KOSZALIŃSKIEGO 6825
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie 5725
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu 5547
Domy Pomocy Społecznej 4765
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 3892
Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach 3519
Powiatowe Służby, Inpekcje, Straże - wykaz 3398
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy (OREW) w Bobolicach 3386
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 3263
Miejsko Gminne i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 2870
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach 2524
Szkoły / placówki publiczne 2377
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 2295
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie 2046
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie 2021
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie 1787
Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Koszalińskiego z dnia 13 wrzesnia 2017r. 934
Edukacja 894
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie 702
Statystyki strony Załatw sprawę
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydział Budownictwa 6841
Geodezja 3633
Pojazdy, komunikacja i drogi 3619
Środowisko, drzewa, zwierzęta 1653
Biuro Rzeczy Znalezionych 1445
Nieruchomości 1047
Rejestry, ewidencje i wykazy 922
Geologia 907
Edukacja 894
Organizacje pozarządowe 835
Nieodpłatna Pomoc Prawna 814
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 809