W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze

Wersja strony w formacie XML

Starosta Koszaliński ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, Koszalin, ul. Racławicka 13

Opis stanowiska pracy:    
I. Stanowisko urzędnicze: Inspektor
Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Koszalinie – Wydział Budownictwa
Wymiar czasu pracy: pełny etat

II. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy: 
1.    Wykształcenie: wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku Inspektora w Wydziale Budownictwa,
2.    staż pracy: min. 3 lata lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami oraz zakresem zadań wskazanym w ogłoszeniu, 
3.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
4.    pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,
5.    posiadanie obywatelstwa polskiego,
6.    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.    znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania organu administracji architektoniczno – budowlanej,
8.    znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań: 
1.    wskazany co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z realizacją zadań administracyjnym z zakresu budownictwa, inwestycji lub planowania przestrzennego,
2.    wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,
3.    biegła znajomość obsługi aplikacji MS Office (Word i Excel),
4.    umiejętność pracy w zespole.
 
IV. Zakres zadań: 
Wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń w zakresie pozwoleń na budowę, zgłoszeń budów oraz robót budowlanych i rozbiórek obiektów budowlanych.

V. Warunki pracy: 
1.    praca w siedzibie Starostwa, stanowisko pracy znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego na I piętrze, budynek wyposażony w windę, podjazd dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim, 
2.    praca przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, obsługa urządzeń biurowych, praca z dokumentami, 
3.    godziny pracy Urzędu: 7:30 – 15:30,
4.    przewidywany termin zatrudnienia: maj/czerwiec 2021 rok. 

VI. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2021 r. wynosił powyżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty: 
1.    list motywacyjny, 
2.    CV,
3.    kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
4.    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
5.    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo,
6.    podpisane przez kandydata oświadczenie dotyczące pełni zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
7.    podpisane przez kandydata oświadczenie dotyczące niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8.    podpisane przez kandydata oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku Inspektora,
9.    podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10. w przypadku posiadania -  kopia dokumentów potwierdzających staż pracy wskazany w wymaganiach dodatkowych.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w kopercie z napisem  „Konkurs SP – Inspektor w Wydziale Budownictwa” należy składać w Kancelarii Ogólnej, wrzucić do urny umieszczonej przed wejściem do budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie,  
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin w terminie do 6.05.2021 r. do godz. 15:30. W przypadku przesyłki pocztowej o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa. 

ZAŁĄCZNIKI

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane