W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

1. Sposoby dostarczenia dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie
✔️ ✔️ ✔️

2. Sposoby odbioru dokumentów: 

osobiście  pocztą faxem elektronicznie
✔️ ✔️ ✔️


3.  Wymagane dokumenty:
- Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 

4. Sposób złożenia dokumentów:
- dostarczenie osobiście do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego
w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13,
- przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie,
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin,
- przesłanie na adres /spkoszalin/skrytka w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

5. Opłaty:
1. Opłata skarbowa – nie pobiera się.
2. Opłata administracyjna za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów. 
Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1. 
3. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
4. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą: 
-  0,15 zł za stronę kopii czarno-białej, 
-  1,5 zł za stronę kopii kolorowej. 
5. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 297 mm x 420 mm (A3), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą: 
-  0,30 zł za stronę kopii czarno-białej,
-  3,0 zł za stronę kopii kolorowej. 
6. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 420 mm x 594 mm (A2), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą: 
- 0,60 zł za stronę kopii czarno-białej,
- 6,0 zł za stronę kopii kolorowej. 
7. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 594 mm x 841 mm (A1), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą: 
- 1,2 zł za stronę kopii czarno-białej,
- 12 zł za stronę kopii kolorowej.
8. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 841 mm x 1189 mm (A0), w formie wydruku lub kserokopii, wynoszą: 
- 2,4 zł za stronę kopii czarno-białej, 
- 24 zł za stronę kopii kolorowej. 
9. Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę w wysokości 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD. 
10. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
Opłatę administracyjną należy wpłacić na rachunek Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Bank PKO S.A., nr rachunku:
61 1020 2791 0000 7602 0312 0664 

6. Termin i sposób załatwienia:
- udostępnienie i przesłanie informacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.

7. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku
- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8. Tryb odwoławczy:
w przypadku odmowy udostępnienia informacji wydaje się decyzje - od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, za pośrednictwem Starosty Koszalińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

9. Obowiązek informacyjny:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13, 75-620 Koszalin reprezentowane przez Starostę Koszalińskiego (treść obowiązku informacyjnego)

10. Dodatkowe informacje: 
Wydział Ochrony Środowiska, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
pokój nr 327
tel. 94 7140243
e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

 

Powiadom znajomego