W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

Udostępnienie informacji publicznej

1. Sposoby dostarczenia dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie
✔️ ✔️ ✔️

2. Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie
✔️ ✔️ ✔️

3.  Wymagane dokumenty:
- wniosek o udostępnienie informacji publicznej,

4. Sposób złożenia dokumentów:
- dostarczenie osobiście do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w  Koszalinie przy ul. Racławickiej 13,
- przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin,
- przesłanie na adres /spkoszalin/skrytka w formie dokumentu  elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
- przesłanie drogą e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

5. Opłaty:
- nie podlega opłacie za wyjątkiem sytuacji  określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej tj. w przypadku gdy wymaga to poniesienia dodatkowych kosztów. W przypadku ustalenia dodatkowych kosztów Starostwo Powiatowe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:
1) wyrazić zgodę na pokrycie kosztów uiścić opłatę,
2) zmienić sposób i formę udostępnienia informacji publicznej - wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,
3) wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

6. Termin i sposób załatwienia:
- niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy,

7. Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. 2002 poz. 902) 

8. Tryb odwoławczy:
Zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 następują w drodze decyzji administracyjnej.
Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (ochrona prywatności i dane osobowe), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego decyzję a rozpatruje je organ wyższego stopnia zgodnie z treścią Kodeksu postępowania administracyjnego -w przypadku jednostki samorządu terytorialnego jest to Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO).

Zgodnie z treścią art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2019 poz. 2325 z późn. zm.) ,z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

9. Obowiązek informacyjny:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13, 75-620 Koszalin reprezentowane przez Starostę Koszalińskiego (treść obowiązku informacyjnego)

10. Dodatkowe informacje: 
Referat Prawny,
ul. Racławicka 13,
75-620 Koszalin
pokój nr 401
tel. 947140199
e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

Załączniki

Powiadom znajomego