W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

WYKAZ TELEFONÓW

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Imię i Nazwisko Stanowisko /
zakres czynności
telefon pokój
Arkadiusz Janz
rzecznik.konsumentow
@powiat.koszalin.pl
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 947140241
882790198
416
Anna Zbojna
anna.zbojna@powiat.koszalin.pl
Audytor Wewnętrzny


947140192 408 A
Marzena Pawłowska
iod@powiat.koszalin.pl
ochrona danych osobowych,
oświata
947140195 408
Mariola Rytkowska
mariola.rytkowska@powiat.koszalin.pl
Geolog Powiatowy
947140123 330
Referat Prawny      
Maciej Flens
maciej.flens@powiat.koszalin.pl
Koordynator Referatu,
Radca prawny
947140198 403
Obsługa biura, dostęp do informacji publicznej,
Biuro Rzeczy Znalezionych
947140199 402
Służba BHP
Aleksandra Ruszczyńska
aleksandra.ruszczynska
@powiat.koszalin.pl
Służba BHP 947140240 407A
Referat Zarządzania Kryzysowego
Roman Budynek
roman.budynek@powiat.koszalin.pl
Kierownik Referatu 947140255 317
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 947140258 314-315
Wydział Budownictwa      
Anetta Ordak
budownictwo@powiat.koszalin.pl
anetta.ordak@powiat.koszalin.pl
Naczelnik Wydziału 947140101 220
Agnieszka Łukszan
budownictwo@powiat.koszalin.pl
agnieszka.lukszan@powiat.koszalin.pl
Zastępca Naczelnika Wydziału 947140106 219
PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA 
budownictwo@powiat.koszalin.pl

Wydawanie/przekazywanie dokumentacji. 
Prowadzenie rejestrów decyzji i zgłoszeń/obsługa BIP. 
Obsługa formalna wniosku udzielanie informacji o publicznej w zakresie budownictwa.
gmina Mielno, gmina Świeszyno, gmina Polanów, gmina Bobolice.
947140102 217
PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA 
budownictwo@powiat.koszalin.pl

Wydawanie/przekazywanie dokumentacji. 
Prowadzenie rejestrów decyzji i zgłoszeń/obsługa BIP. 
Obsługa formalna wniosku udzielanie informacji o publicznej w zakresie budownictwa.
gmina Będzino, gmina Sianów, gmina Biesiekierz, gmina Manowo.
947140103

217
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę.
Zmiany i przeniesienia decyzji. 
Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowana obiektu budowlanego.
gmina Będzino 947140124 224
gmina Świeszyno 947140107 214, 215
gmina Sianów 947140108 212, 213
gmina Mielno 947140109 222, 223
gmina Polanów, Bobolice, Będzino 947140124 225
gmina Manowo 947140125 210
gmina Biesiekierz 947140125 211
Wydział Ochrony Środowiska
Anna Chmielińska-Bernacka
anna.chmielinska@powiat.koszalin.pl
Naczelnik Wydziału
947140242
329
wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, gospodarka leśna, łowiectwo 947140247 228
gospodarka leśna 947140245
795520538
207
gospodarka leśna, karty wędkarskie 947140245 206
uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy, wyłączenia gruntów rolnych 947140243 209
wyłączenia gruntów rolnych 947140244
664112126
226
gospodarka odpadami, spółki wodne, informacja o środowisku, ochrona powietrza 947140243 208
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Renata Lipińska
podgik@powiat.koszalin.pl
renata.lipinska@powiat.koszalin.pl

Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
947140147 20
Marta Śliwińska
marta.sliwinska@powiat.koszalin.pl
Zastępca Naczelnika Wydziału weryfikacja dokumentacji 
prawnej przekazywanej do zasobu –miasto i gmina Sianów,  sprawy dotyczące osnów geodezyjnych
947140153 23
weryfikacja dokumentacji syt-wys. przekazywanej do zasobu - gminy: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Mielno, Świeszyno oraz miasta: Bobolice, Mielno 947140160 14
prowadzenie mapy numerycznej  oraz weryfikacja dokumentacji prawnej przekazywanej do zasobu - gminy: Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Świeszyno oraz miasto Bobolice 947140142 22
prowadzenie mapy numerycznej  oraz weryfikacja dokumentacji syt-wys. przekazywanej do zasobu – miasto i gmina Sianów 947140157 18
prowadzenie mapy numerycznej  oraz weryfikacja dokumentacji prawnej przekazywanej do zasobu - gminy: Manowo, Mielno, Polanów oraz miasta: Mielno, Polanów 947140163 16
prowadzenie mapy numerycznej  oraz weryfikacja dokumentacji syt-wys. przekazywanej do zasobu – Polanów, Manowo, miasto Polanów oraz obr. Sarbinowo, osnowy geodezyjne 947140148 12
obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, ewidencjonowanie pzgik, udostępnianie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 947140145 21
prowadzenie mapy numerycznej gm. Będzino, Biesiekierz, Bobolice  oraz miasto Bobolice 947140162 15
prowadzenie mapy numerycznej gm. Świeszyno, gm. i miasto Mielno 947140149 13
obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych 947140150 11
przyjmowanie zleceń na udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zgłoszeń prac geodezyjnych 947140146 24, 25
Przewodnicząca narad koordynacyjnych sytuowania sieci uzbrojenia terenu uzgodnienia@powiat.koszalin.pl 947140140 102
Obsługa narad koordynacyjnych sytuowania sieci uzbrojenia terenu 947140154 101
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków (Obsługa ewidencji gruntów i budynków, w tym wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków)
miasto i gmina Bobolice,
miasto i gmina Mielno
947140158 6
gmina Świeszyno, gmina Biesiekierz 947140151 5
miasto i gmina Polanów, gmina Manowo, miasto Sianów,
obręb Sarbinowo
947140159  8
gmina Będzino, gmina Sianów, gmina Bobolice 947140164 7
Wydawanie wypisów i wyrysów oraz danych z egib z obszaru powiatu koszalińskiego 947140141 26
Obsługa egib 947140155 19
Wydział Komunikacji i Dróg
Aleksandra Basandowska
komunikacja@powiat.koszalin.pl
aleksandra.basandowska@powiat.koszalin.pl

p.o. Naczelnika Wydziału

zarządzanie ruchem na drogach, uprawnienia do kierowania pojazdami,
ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy, licencje i zaświadczenia na krajowy drogowy transport osób lub rzeczy

947140116 115
zarządzanie ruchem na drogach, ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy 947140116 116
uprawnienia do kierowania pojazdami 947140115
947140118
947140117
118
119
117
stacje kontroli pojazdów, diagności, licencje i zaświadczenia na krajowy drogowy transport osób lub rzeczy, wydawanie decyzji o nałożeniu kar 947140121 121
ewidencja i rejestracja pojazdów 947140251
947140104
947140110
947140112
947140113
947140111
122
120
112
111
110
odbiór dowodów rejestracyjnych 947140105 111
ewidencja i rejestracja pojazdów, informacje - kary 947140119 120
FAX ewidencja i rejestracja pojazdów 947140127 111
uprawnienia do kierowania pojazdami 947140126 118
Wydział Administracyjno - Inwestycyjny
Wojciech Dyrda
wojciech.dyrda@powiat.koszalin.pl
Naczelnik Wydziału 947140233 314
inwestycje, remonty obiektu, 
utrzymanie obiektu
947140238 312
ubezpieczenia, utrzymanie obiektu 947140129 313
kierowca - konserwator 947140239 Portiernia
Wydział Nieruchomości
Kamila Wieniawska
kamila.wieniawska@powiat.koszalin.pl
Naczelnik Wydziału
947140250 324
Marek Giełdon
marek.gieldon@powiat.koszalin.pl
Z-ca Naczelnika Wydziału
947140128
321
gospodarka nieruchomościami

947140248
947140249
947140170
947140176

323
322
325
326
Referat Zamówień Publicznych
zamowienia.publiczne@powiat.koszalin.pl
Iwona Murii
iwona.murii@powiat.koszalin.pl
Kierownik Referatu 947140161 303
zamówienia publiczne 947140236 301
947140234 302
Fax.
947140235
301
Wydział Organizacyjny
Agnieszka Mróz
agnieszka.mroz@powiat.koszalin.pl
Naczelnik Wydziału 947140194 407
Agnieszka Kulesza
agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl
Zastępca Naczelnika
profilaktyka i ochrona zdrowia, 
redagowanie BIP i www, promocja powiatu, sport, kultura
947140175 406
sprawy kadrowe pracowników Starostwa, płace pracowników, KZP 947140196 417
stowarzyszenia, dotacje na zabytki, cudzoziemcy 947140171 415
Archiwum 947140167 414A
Kancelaria Ogólna
poczta@powiat.koszalin.pl
947140165
947140166
947140168
Parter
Biuro Rady i Zarządu
biuro.rady@powiat.koszalin.pl
   
obsługa Rady Powiatu, skargi i wnioski, oświadczenia majątkowe 947140191 404
obsługa Zarządu Powiatu, ZKZP, skargi i wnioski, oświadczenia majątkowe 947140193 405
Sekretariat
947140189
fax
947140131
IV piętro
Biuro Informatyki
Informatycy 947140169 027
Referat Zarządzania Projektami
Mariusz Ryndziewicz
mariusz.ryndziewicz@powiat.koszalin.pl
Kierownik Referatu 947140174 414
projekty 947140178 414
Wydział Finansowy
Aneta Oleksy
aneta.oleksy@powiat.koszalin.pl
Główny Księgowy
Naczelnik Wydziału
947140185 306
budżet powiatu 947140182 308
sprawozdawczość, Skarb Państwa 947140183
obsługa księgowa JST 947140184 328
327
obsługa księgowa Starostwa, wydatki
obsługa księgowa Starostwa, dochody, VAT, PFRON 947140180 305
obsługa księgowa Starostwa 947140181

311

obsługa księgowa Starostwa, środki trwałe 947140250 310
obsługa księgowa Starostwa, ZFŚS 947140179 304

 

Powiadom znajomego