W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin

tel. 94 714 01 89
fax 94 714 01 31

poczta@powiat.koszalin.pl

skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

NIP POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 669-23-87-595
REGON POWIATU KOSZALIŃSKIEGO: 330920854
_________________________________________

NIP STAROSTWA POWIATOWEGO: 669-22-17-640
REGON STAROSTWA POWIATOWEGO: 330927260

Transmisja obrad sesji

XML

W trakcie sesji obrady Rady Powiatu w Koszalinie są transmitowane na żywo.

  

                              Starostwo Powiatowe w Koszalinie

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie transmitowania i utrwalania sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995  z późn. zm.) – obrady Rady Powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są  udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu.

Powyższy przepis przewiduje więc obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Powiatu. W efekcie, podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku osób widocznych na tych nagraniach, a więc np. mieszkańców, uczestniczących w obradach i zabierających głos w ramach tzw. trybuny obywatelskiej), będzie w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO, zgodnie z którym przetwarzanie uznaje się za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Tym obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze, jest właśnie wskazany w art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym. obowiązek transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Powiatu. Do realizacji tego obowiązku, przetwarzanie danych osobowych osób uczestniczących w tych obradach jest niezbędne.

W konsekwencji, mieszkańcy powiatu, uczestniczący w obradach Rady Powiatu i zabierający głos w ramach tzw. trybuny obywatelskiej nie muszą wyrażać zgody na przetwarzanie ich danych osobowych (wizerunku), bowiem podstawą przetwarzania będzie w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlament Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Racławickiej 13,                 75-620 Koszalin reprezentowane przez Starostę Koszalińskiego (zwane dalej Starostwem); tel. 94 714 0189; fax – 94 714 01 31, e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

2. Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Starostwie - pok. 408, IV piętro, tel. 94 714 01 95, e-mail: iod@powiat.koszalin.pl lub edukacja@powiat.koszalin.pl – mogą Państwo skontaktować się z IOD w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw – telefonicznie, drogą e-mail, pisemnie - na adres jak wyżej.

3. Państwa dane osobowe (wizerunek i głos) są przetwarzane w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku ustawowego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 18 i 19 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Odbiorcą danych osobowych może być każdy, kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz na jego profilach w mediach społecznościowych.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

6. Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci głosu oraz wizerunku jest wymogiem ustawowym w przypadku brania udziału w sesji Rady Powiatu i zabierania głosu.

7. W trakcie przetwarzania danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania. Pozostałe prawa: prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych (w postaci nagrania wizerunku oraz głosu) nie mają w tym przypadku zastosowania.

8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 

W celu zapoznania się z opublikowanymi artykułami proszę wybrać
odpowiedni dział w kolumnie menu przedmiotowego